Inhoudsopgave, index of woordenlijst

Voegt een index of inhoudsopgave in bij de huidige cursorpositie. Wilt u een index of inhoudsopgave bewerken, plaats de cursor dan in de index of inhoudsopgave en kies Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Inhoudsopgave en registers.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst


U kunt de index of inhoudsopgave ook in dit dialoogvenster bekijken.

Afhankelijk van het type index of inhoudsopgave dat u selecteert, ziet u de volgende tabs.

Type

Gebruik deze tab om het type index dat u wilt invoegen, op te geven en te definiëren. U kunt ook aangepaste indices maken.

Items (indices/inhoudsopgaven)

Specificeer de opmaak van de index- of inhoudsopgave-items. Het uiterlijk van deze tab verandert om het type index te weerspiegelen dat u op de tabblad Type geselecteerd hebt.

Opmaakprofielen

Wijs alinea-opmaakprofielen toe om titels en indexitems in de inhoudsopgave, indexen en woordenlijsten te indexeren. Voor alfabetische indexen kunnen alinea-opmaakprofielen worden toegewezen aan scheidingstekens. U kunt ook alinea-opmaakprofielen bewerken vanuit dit dialoogvenster.

Kolommen

Bepaal het aantal kolommen en de kolom-layout voor een paginastijl, frame of sectie.

Gebruik dit tabblad om de kolom-layout voor de index of inhoudsopgave op te geven. De indextitel is standaard één kolom breed en spreidt zich uit vanaf de linkermarge van de pagina.

Stel de opvulopties in voor het geselecteerde tekenobject of documentelement.

Help ons, alstublieft!