Inhoudsopgave en index

Opent een menu om een item voor een index of woordenlijst toe te voegen, maar ook om een inhoudsopgave, index of woordenlijst in te voegen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index


Indexitem

Markeert de geselecteerde tekst als item voor de index of inhoudsopgave.

Item literatuurlijst

Voegt een item voor de literatuurlijst in.

Inhoudsopgave, index of woordenlijst

Voegt een index of inhoudsopgave in bij de huidige cursorpositie. Wilt u een index of inhoudsopgave bewerken, plaats de cursor dan in de index of inhoudsopgave en kies Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Inhoudsopgave en registers.

Help ons, alstublieft!