Velden bewerken (variabelen)

Veldinhoud bewerken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Velden bewerken in het contextmenu van het geselecteerde veld.


Type

Toont het type van het geselecteerde veld.

Selecteren

Geeft de beschikbare velden weer voor het veldtype dat is geselecteerd in de lijst Type. Om een veld in te voegen, klikt u op het veld en vervolgens op Invoegen.

Opmaak

Als een veld een datum, tijd of getal weergeeft, wordt Opmaak gebruikt om de weergave van de datum, tijd of nummer aan te passen. Gangbare formaten worden getoond in het venster Opmaak, of klik op "Extra opmaak" om een aangepaste opmaak te definiƫren.

Onzichtbaar

Verbergt de veldinhoud in het document. Het veld wordt als een dunne grijze markering in het document ingevoegd. Deze optie is alleen beschikbaar voor de veldtypen "Variabele instellen" en "Gebruikersveld".

Waarde

Voer de inhoud in die u aan een door de gebruiker gedefinieerd veld wilt toevoegen.

Toepassen

Voegt het door de gebruiker gedefinieerde veld toe aan de lijst Selecteren.

Pictogram Toepassen

Toepassen

Pijltjesknoppen

Gebruik de pijltjesknoppen om naar het volgende of het vorige veld van hetzelfde type te gaan in het document.

Bewerken

Wanneer zichtbaar, wordt een dialoogvenster geopend om de inhoud van het veld te bewerken. Het dialoogvenster is afhankelijk van het type veld.

Help ons, alstublieft!