Edit Fields (variables)

Veldinhoud bewerken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Velden bewerken in het contextmenu van het geselecteerde veld.


Type

Shows the type of the selected field.

Selecteren

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

Opmaak

Klik op de notatie die u op het geselecteerde veld wilt toepassen, of klik op 'Andere notaties' om een aangepaste notatie te definiëren.

Onzichtbaar

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Waarde

Voer de inhoud in die u aan een gebruikergedefinieerd veld wilt toevoegen.

Toepassen

Adds the user-defined field to the Select list.

Pictogram Toepassen

Toepassen

Pijltjesknoppen

Gebruik de pijltjesknoppen om naar het volgende of het vorige veld van hetzelfde type te gaan in het document.

Bewerken

Wanneer zichtbaar, wordt een dialoogvenster geopend om de inhoud van het veld te bewerken. Het dialoogvenster is afhankelijk van het type veld.

Help ons, alstublieft!