Speciale tags

Wanneer u een document dat velden bevat, als een HTML-document opslaat, converteert LibreOffice automatisch datum-, tijd en documentinfovelden naar speciale HTML-tags. De veldinhoud wordt tussen de HTML-openings- en -sluitingstags van de geconverteerde velden ingevoegd. Deze speciale HTML-tags komen niet overeen met standaard HTML-tags.

LibreOffice Writer-velden worden geĆÆdentificeerd met de <SDFIELD>-tag in een HTML-document. Het veldtype, de opmaak en de naam van het speciale veld worden in de HTML-openingstag opgenomen. De opmaak van een veldtag die door een HTML-filter wordt herkend, is afhankelijk van het veldtype.

Datum- en tijdvelden

Voor de velden "Datum" en "Tijd" is de parameter TYPE gelijk aan DATETIME. De opmaak van de datum of tijd wordt door de parameter SDNUM gespecificeerd, bijvoorbeeld DD:MM:JJ voor datums of UU:MM:SS voor tijd.

Voor vaste datum- en tijdvelden wordt de datum of tijd door de parameter SDVAL gespecificeerd.

In de volgende tabel staan voorbeelden van speciale HTML-tags voor datum en tijd, die door LibreOffice als velden worden herkend:

Veldopdrachten

LibreOffice-tag

Datum is vast

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD/MM/JJ">17-02-98</SDFIELD>

Datum is variabel

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD/MM/JJ">17-02-98</SDFIELD>

Tijd is vast

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;UU:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Tijd is variabel

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;UU:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


Documentinfo-velden

Voor Documentinfo-velden is de parameter TYPE gelijk aan DOCINFO. De parameter SUBTYPE toont het specifieke veldtype, bijvoorbeeld SUBTYPE=CREATE voor het Documentinfo-veld Gemaakt. Voor de Documentinfo-velden Datum en Tijd is de parameter FORMAT gelijk aan DATE of TIME, en geeft de parameter SDNUM de gebruikte getalopmaak aan. De parameter SDFIXED geeft aan of de inhoud van het Documentinfo-veld vast is of niet.

De inhoud van een veld met vaste datum of tijd is gelijk aan de parameter SDVAL, anders is de inhoud gelijk aan de tekst tussen de HTML-tags SDFIELD.

In de volgende tabel staan voorbeelden van speciale HTML-tags voor Documentinfo, die door LibreOffice als velden worden herkend:

Veldopdrachten

LibreOffice-tag

Beschrijving (vaste inhoud)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Beschrijving</SDFIELD>

Aanmaakdatum

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;QQ JJ">1e kwartaal 98</SDFIELD>

Aanmaaktijd (vaste inhoud)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;UU:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 PM</SDFIELD>

Wijzigingsdatum

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD MMM, JJ">Ma 23 feb, 98</SDFIELD>


Help ons, alstublieft!