Variabelen

Met behulp van variabele velden kunt u dynamische inhoud aan uw document toevoegen. U kunt een variabele gebruiken om de paginanummering opnieuw in te stellen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Velden - Overige - Variabelen tabblad


Type

Toont de beschikbare veldtypen. Klik op een veldtype, vervolgens op een veld in de lijst Selecteren en dan op Invoegen om een veld aan uw document toe te voegen. De volgende velden zijn beschikbaar:

Type

Beschrijving

Variabele instellen

Definieert een variabele en zijn waarde. U kunt de waarde van een variabele wijzigen door vóór het variabele veld te klikken en dan Bewerken - Veld te kiezen.

Variabele weergeven

Inserts the current value of the variable that you click in the Select list.

DDE-koppeling

Voegt een DDE-koppeling in het document in, die u zo vaak als u wilt via de toegewezen naam kunt bijwerken.

Formule invoegen

Voegt een vast getal of het resultaat van een formule in.

Invoerveld

Voegt een nieuwe waarde voor een variabele of een Gebruikersveld in.

De waarde van een variabele in een invoerveld is alleen geldig vanaf de plaats waar het veld wordt ingevoegd. U kunt een ander invoerveld met dezelfde naam, maar met een andere waarde, invoegen om de waarde van de variabele later in het document te wijzigen. De waarde van een Gebruikersveld wordt echter globaal gewijzigd.

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

Nummerreeks

Voegt automatische nummering in voor tabellen, afbeeldingen of frames.

Paginavariabele instellen

Voegt een referentiepunt in het document in, na dit punt begint de paginatelling opnieuw. Selecteer "aan" om het referentiepunt in te schakelen en "uit" om het uit te schakelen. U kunt ook een verschuiving invoeren zodat de paginatelling bij een ander nummer begint.

Show page variable

Toont het aantal pagina's vanaf het referentiepunt "Paginavariabele instellen" tot dit veld.

Gebruikersveld

Voegt een aangepaste globale variabele in. Met behulp van het Gebruikersveld kunt u een variabele voor een voorwaarde-instructie definiëren. Wanneer u een Gebruikersveld wijzigt, wordt de variabele overal in het document bijgewerkt.


Selecteren

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

Tippictogram

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


Opmaak

Klik op de notatie die u op het geselecteerde veld wilt toepassen, of klik op 'Andere notaties' om een aangepaste notatie te definiëren.

Naam

Type the name of the user-defined field that you want to create. This option is available for "Set variable", "DDE field", "Number range" and "User Field" field types.

warning

Gebruikergedefinieerde velden zijn alleen in het huidige document beschikbaar.


Waarde

Voer de inhoud in die u aan een gebruikergedefinieerd veld wilt toevoegen.

In de lijst Notatie definieert u of de waarde als tekst of een getal ingevoerd moet worden.

Notitiepictogram

De volgende velden kunnen alleen ingevoegd worden als het overeenkomstige veldtype geselecteerd is in de lijst Type.


In een HTML-document zijn er twee extra velden beschikbaar voor het veldtype "Variabele instellen": HTML_ON en HTML_OFF. De tekst die u in het vak Waarde typt, wordt naar een HTML-tag openen (<Value>) of een HTML-tag sluiten (</Value>) geconverteerd wanneer het bestand als een HTML-document wordt opgeslagen, afhankelijk van de geselecteerde optie.

DDE Statement

De algemene syntaxis voor een DDE-opdracht is: "<Toepassing> <Onderwerp> <Item>". Toepassing is de DDE-naam van de toepassing waar de gegevens zijn opgeslagen. Onderwerp verwijst naar de locatie van het item (meestal de bestandsnaam) en Item staat voor het eigenlijke object.

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

Formule

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

Verwijzing

Typ de tekst die in het veld weergegeven moet worden. Als u een veld met een tijdelijke aanduiding invoegt, voer dan de tekst in die als Help-tip weergegeven moet worden wanneer u de muisaanwijzer op het veld zet.

Correctie

Voer de verschuivingswaarde in die u op een paginanummerveld wilt toepassen, bijvoorbeeld '+1'.

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

Onzichtbaar

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Numbering by Chapter

Hiermee stelt u de opties voor nieuwe hoofdstuknummers in.

Niveau

Kies het kop- of hoofdstukniveau waarop de nummering in het document opnieuw moet beginnen.

Scheidingsteken

Typ het teken dat u als scheidingsteken tussen de kopregel- of hoofdstukniveaus wilt gebruiken.

note

Numbering by Chapter, Level and Separator are only available for the "Number range" field type.


Toepassen

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Toepassen

Verwijderen

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Pictogram

Verwijderen

Help ons, alstublieft!