Variabelen

Met behulp van variabele velden kunt u dynamische inhoud aan uw document toevoegen. U kunt een variabele gebruiken om de paginanummering opnieuw in te stellen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Velden - Overige - Variabelen tabblad


Type

Geeft een overzicht van de beschikbare veldtypen.

Type

Beschrijving

Variabele instellen

Definieert een variabele en zijn waarde. U kunt de waarde van een variabele wijzigen door voor het variabeleveld te klikken en vervolgens Bewerken - Veld te kiezen.

Variabele weergeven

Voegt de huidige waarde in van de variabele waarop u klikt in de lijst Selecteren.

DDE-koppeling

Voegt een DDE-koppeling in het document in, die u zo vaak als u wilt via de toegewezen naam kunt bijwerken.

Formule invoegen

Voegt een vast getal of het resultaat van een formule in.

Invoerveld

Voegt een nieuwe waarde voor een variabele of een Gebruikersveld in.

De waarde van een variabele in een invoerveld is alleen geldig vanaf de plaats waar het veld wordt ingevoegd. U kunt een ander invoerveld met dezelfde naam, maar met een andere waarde, invoegen om de waarde van de variabele later in het document te wijzigen. De waarde van een Gebruikersveld wordt echter globaal gewijzigd.

De variabelen worden weergegeven in het veld Selecteren. Wanneer u op de knop Invoegen klikt, wordt het dialoogvenster Velden beoordelen weergegeven, waar u de nieuwe waarde of aanvullende tekst als opmerking kunt invoeren.

Nummerreeks

Voegt automatische nummering in voor tabellen, afbeeldingen of frames.

Paginavariabele instellen

Voegt een referentiepunt in het document in, na dit punt begint de paginatelling opnieuw. Selecteer "aan" om het referentiepunt in te schakelen en "uit" om het uit te schakelen. U kunt ook een verschuiving invoeren zodat de paginatelling bij een ander nummer begint.

Paginavariabelen tonen

Toont het aantal pagina's vanaf het referentiepunt "Paginavariabele instellen" tot dit veld.

Gebruikersveld

Voegt een aangepaste globale variabele in. Met behulp van het Gebruikersveld kunt u een variabele voor een voorwaarde-instructie definiëren. Wanneer u een Gebruikersveld wijzigt, wordt de variabele overal in het document bijgewerkt.


Selecteren

Geeft de beschikbare velden weer voor het veldtype dat is geselecteerd in de lijst Type. Om een veld in te voegen, klikt u op het veld en vervolgens op Invoegen.

tip

Om snel een veld uit de lijst Selecteren in te voegen, houdt u ingedrukt en dubbelklik op het veld.


Opmaak

Als een veld een datum, tijd of getal weergeeft, wordt Opmaak gebruikt om de weergave van de datum, tijd of nummer aan te passen. Gangbare formaten worden getoond in het venster Opmaak, of klik op "Extra opmaak" om een aangepaste opmaak te definiëren.

Naam

Typ de naam van het door het gebruiker gedefinieerde veld dat u wilt maken. Deze optie is beschikbaar voor de veldtypen "Variabele instellen", "DDE-veld", "Nummerbereik" en "Gebruikersveld".

warning

Gebruikergedefinieerde velden zijn alleen in het huidige document beschikbaar.


Waarde

Voer de inhoud in die u aan een door de gebruiker gedefinieerd veld wilt toevoegen.

In de lijst Notatie definieert u of de waarde als tekst of een getal ingevoerd moet worden.

note

De volgende velden kunnen alleen worden ingevoegd als het overeenkomstige veldtype is geselecteerd in de lijst Type.


In een HTML-document zijn er twee extra velden beschikbaar voor het veldtype "Variabele instellen": HTML_ON en HTML_OFF. De tekst die u in het vak Waarde typt, wordt naar een HTML-tag openen (<Value>) of een HTML-tag sluiten (</Value>) geconverteerd wanneer het bestand als een HTML-document wordt opgeslagen, afhankelijk van de geselecteerde optie.

DDE-instructie

De algemene syntaxis voor een DDE-opdracht is: "<Toepassing> <Onderwerp> <Item>". Toepassing is de DDE-naam van de toepassing waar de gegevens zijn opgeslagen. Onderwerp verwijst naar de locatie van het item (meestal de bestandsnaam) en Item staat voor het eigenlijke object.

Deze optie is alleen beschikbaar als het veldtype "DDE-veld" is geselecteerd.

Formule

Deze optie is alleen beschikbaar als het veldtype "Formule invoegen" is geselecteerd.

Verwijzing

Typ de tekst die in het veld weergegeven moet worden. Als u een veld met een tijdelijke aanduiding invoegt, voer dan de tekst in die als Help-tip weergegeven moet worden wanneer u de muisaanwijzer op het veld zet.

Correctie

Voer de verschuivingswaarde in die u op een paginanummerveld wilt toepassen, bijvoorbeeld '+1'.

Deze optie is alleen beschikbaar als het veldtype "Paginavariabele instellen" is geselecteerd.

Onzichtbaar

Verbergt de veldinhoud in het document. Het veld wordt als een dunne grijze markering in het document ingevoegd. Deze optie is alleen beschikbaar voor de veldtypen "Variabele instellen" en "Gebruikersveld".

Met Kopnummer

Gebruik deze optie om een kopnummer weer te geven vóór een veld "nummerbereik". Het kopnummer komt van een kop voorafgaand aan de locatie van het veld.

Tot niveau

Bij normaal gebruik van koppen in het document, geeft het geselecteerde nummer aan hoeveel niveaus van het kopnummer (beginnend vanaf niveau 1) moeten worden weergegeven. De geselecteerde waarde geeft het maximum aantal weer te geven niveaus aan. Het werkelijke aantal kan minder niveaus hebben. Als het nummer van de direct daaraan voorafgaande kop bijvoorbeeld 2.6 is en 4 is geselecteerd, wordt alleen 2.6 weergegeven. Als [Geen] is geselecteerd, wordt er geen kopnummer weergegeven.

note

Het voor weergave geselecteerde kopnummer is de eerste voorafgaande kop waarvan het overzichtsniveau gelijk is aan of kleiner is dan het geselecteerde overzichtsniveau. Selecteer bijvoorbeeld "2" om het kopnummer van de eerste voorafgaande kop te gebruiken met overzichtsniveau 1 of overzichtsniveau 2.


Scheidingsteken

Geef het teken op dat moet worden gebruikt als scheidingsteken tussen het kopnummer en het veldnummer.

note

Met Kopnummer zijn Tot niveau en Scheidingsteken alleen beschikbaar voor het veldtype "Nummerbereik".


Toepassen

Voegt het door de gebruiker gedefinieerde veld toe aan de lijst Selecteren.

Pictogram Toepassen

Toepassen

Verwijderen

Verwijdert het door de gebruiker gedefinieerde veld uit de keuzelijst. U kunt alleen velden verwijderen die niet in het huidige document worden gebruikt. Om een veld dat in het huidige document wordt gebruikt uit de lijst te verwijderen, verwijdert u eerst alle exemplaren van het veld in het document en verwijdert u het vervolgens uit het lijst.

Pictogram

Verwijderen

Help ons, alstublieft!