Documentinfo

DocInformatievelden bevatten informatie over de eigenschappen van een document, zoals de datum waarop een document is gemaakt. Om de eigenschappen van een document te zien, kies Bestand - Eigenschappen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabInvoegen - Veld - Meer velden - Documentinfo


note

Wanneer u een HTML-document met DocInformation-velden exporteert en importeert, worden speciale LibreOffice indelingen gebruikt.


Type

Geeft een overzicht van de beschikbare veldtypen.

Type

Betekenis

Notities

Voegt de opmerkingen in zoals ingevoerd in het tabblad Beschrijving van het dialoogvenster Bestand - Eigenschappen.

Gemaakt

Voegt de naam van de auteur in, en de datum of de tijd waarop het document gemaakt is.

Aangepast

Voegt de inhoud van de eigenschappen in die zijn gevonden op het tabblad Gebruikergedefinieerde eigenschappen van het dialoogvensterBestand - Eigenschappen . (Alleen weergegeven als gebruikergedefinieerde eigenschappen zijn toegevoegd.)

Sleutelwoorden

Voegt de trefwoorden in zoals ingevoerd in het tabblad Beschrijving van het dialoogvenster Bestand - Eigenschappen .

Afgedrukt op

Voegt de naam van de auteur in, en de datum of de tijd waarop het document voor het laatst afgedrukt is.

Gewijzigd

Voegt de naam van de auteur in, en de datum of de tijd waarop voor het laatst opgeslagen is.

Revisienummer

Voegt het versienummer van het huidige document in.

Onderwerp

Voegt het onderwerp in zoals ingevoerd in het tabblad Beschrijving van het dialoogvenster Bestand - Eigenschappen.

Titel

Voegt de titel in zoals ingevoerd in het tabblad Beschrijving van het dialoogvenster Bestand - Eigenschappen.

Totale bewerkingstijd

Voegt de hoeveelheid tijd in die besteed is aan bewerking van het document.


note

De volgende velden kunnen alleen worden ingevoegd als het overeenkomstige veldtype is geselecteerd in de lijst Type.


Selectie

Geeft weer welke informatie kan worden ingevoegd voor een geselecteerd veldtype.

note

Voor de velden "Gemaakt op", "Gewijzigd op" en "Afgedrukt op" kunt u de auteur, datum en tijd van de overeenkomstige bewerking opnemen.


Opmaak

Als een veld een datum, tijd of getal weergeeft, wordt Opmaak gebruikt om de weergave van de datum, tijd of nummer aan te passen. Gangbare formaten worden getoond in het venster Opmaak, of klik op "Extra opmaak" om een aangepaste opmaak te definiƫren.

Wanneer u op "Aanvullende opmaak" klikt, wordt het dialoogvenster Getalopmaak geopend, waar u een aangepaste opmaak kunt definiƫren.

Vaste inhoud

Voegt het veld als vaste inhoud in, wat betekent dat het veld niet bijgewerkt kan worden.

note

Velden met vaste inhoud worden alleen geƫvalueerd wanneer u een nieuw document maakt van een sjabloon die een dergelijk veld bevat. Zo voegt een datumveld met vaste inhoud de datum in waarop een nieuw document uit de sjabloon is gemaakt.


Help ons, alstublieft!