Documentinfo

Documentinfo-velden bevatten informatie over de eigenschappen van een document, zoals de datum waarop een document gemaakt is. Kies Bestand - Eigenschappen om de eigenschappen van een document te bekijken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabInvoegen - Velden - Meer velden - Documentinfo


Notitiepictogram

Wanneer u een HTML-document met Documentinfo-velden exporteert of importeert, worden er speciale LibreOffice-indelingen gebruikt.


Type

Toont de beschikbare veldtypen. Klik op een veldtype, vervolgens op een veld in de lijst Selecteren en dan op Invoegen om een veld aan uw document toe te voegen. De volgende velden zijn beschikbaar:

Type

Betekenis

Gewijzigd

Voegt de naam van de auteur in, en de datum of de tijd waarop voor het laatst opgeslagen is.

Bewerkingstijd

Voegt de hoeveelheid tijd in die besteed is aan bewerking van het document.

Notities

Voegt de commentaren in op het tabblad Beschrijving van het dialoogvenster Bestand - Eigenschappen in.

Revisienummer

Voegt het versienummer van het huidige document in.

Gemaakt

Voegt de naam van de auteur in, en de datum of de tijd waarop het document gemaakt is.

Aangepast

Voegt de inhoud in van de eigenschappen op het tabblad Gebruikergedefinieerde eigenschappen van het dialoogvenster Bestand - Eigenschappen in.

Afgedrukt op

Voegt de naam van de auteur in, en de datum of de tijd waarop het document voor het laatst afgedrukt is.

Sleutelwoorden

Voegt de sleutelwoorden in zoals ingevoerd op het tabblad Beschrijving van het dialoogvenster Bestand - Eigenschappen in.

Onderwerp

Voegt het onderwerp in zoals ingevoerd op het tabblad Beschrijving van het dialoogvenster Bestand - Eigenschappen in.

Titel

Voegt de titel in zoals ingevoerd op het tabblad Beschrijving van het dialoogvenster Bestand - Eigenschappen in.


Notitiepictogram

De volgende velden kunnen alleen ingevoegd worden als het overeenkomstige veldtype geselecteerd is in de lijst Type.


Selectie

Geeft de beschikbare velden weer voor het veldtype dat in de lijst Type geselecteerd is. Als u een veld wilt invoegen, klikt u op het veld en vervolgens op Invoegen.

Tippictogram

Houd ingedrukt en dubbelklik op het veld om snel een veld uit de lijst in te voegen.


Veldopdrachten

Functie

Vorige pagina

Voegt het paginanummer van de vorige pagina in het document in.

Volgende pagina

Voegt het paginanummer van de volgende pagina in het document in.

Paginanummer

Voegt het huidige paginanummer in.


Klik in Notatie op de nummering die u wilt gebruiken.

U kunt desgewenst een Verschuiving voor het weergegeven paginanummer invoeren. Is de waarde voor Verschuiving 1, dan wordt in het veld een getal weergegeven dat 1 meer is dan het huidige paginanummer, maar alleen als er een pagina met dat nummer bestaat. Op de laatste pagina van het document is ditzelfde veld leeg.

Notitiepictogram

Voor de velden "Gemaakt op", "Gewijzigd op" en "Afgedrukt op" kunt u de auteur, datum en tijd van de overeenkomstige bewerking opnemen.


Opmaak

Klik op de notatie die u op het geselecteerde veld wilt toepassen, of klik op 'Andere notaties' om een aangepaste notatie te definiƫren.

Wanneer u op 'Andere notaties' klikt, wordt het dialoogvenster Getalnotatie geopend waar u een aangepaste indeling kunt definiƫren.

Vaste inhoud

Voegt het veld als vaste inhoud in, wat betekent dat het veld niet bijgewerkt kan worden.

Notitiepictogram

Velden met vaste inhoud worden alleen geƫvalueerd wanneer u een nieuw document maakt van een sjabloon die een dergelijk veld bevat. Zo voegt een datumveld met vaste inhoud de datum in waarop een nieuw document uit de sjabloon is gemaakt.


Help ons, alstublieft!