Document

Velden worden gebruikt om informatie over het huidige document in te voegen, zoals bestandsnaam, sjabloon, statistieken, gebruikersgegevens, datum en tijd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tab Invoegen - Veld - Meer velden - Document


Om een veld in uw document in te voegen, selecteert u eerst het veld Type, klikt u vervolgens in de lijst Selecteren om te kiezen welk informatie-item moet worden ingevoegd en klikt u vervolgens op Invoegen.

Type

Geeft een overzicht van de beschikbare veldtypen.

Selectie

Geeft weer welke informatie kan worden ingevoegd voor een geselecteerd veldtype.

Beschikbare veldtypen en keuzelijsten

Type

Keuzelijst

Auteur

Naam of initialen van huidige gebruiker (zoals ingevoerd in - LibreOffice - Gebruikersgegevens.

Datum

Voegt de huidige datum in. U kunt de datum invoegen als een vast veld - Datum (vast) - dat niet verandert, of als een dynamisch veld - Datum - dat het is automatisch bijgewerkt. Om het veld Datum handmatig bij te werken, drukt u op F9.

Bestandsnaam

Voegt de bestandsnaam en/of het mappad van het huidige document in, evenals de bestandsnaam zonder extensie.

Kop

Toont het kopnummer en/of de kopinhoud van een kop voorafgaand aan het ingevoegde veld.

Pagina

Voegt het paginanummer van de huidige, vorige of volgende pagina in.

Alinea-ondertekening

Voegt een metagegevensveld in met een digitale handtekening voor de alinea. U moet een digitaal certificaat hebben om een alinea te ondertekenen.

Afzender

Voegt velden in die gebruikersgegevens bevatten. U kunt de gebruikersgegevens die worden weergegeven wijzigen door te kiezen - LibreOffice - Gebruikersgegevens.

Statistiek

Voegt documentstatistieken in, zoals het aantal pagina's en woorden, als een veld. Om de statistieken van een document te bekijken, kiest u Bestand - Eigenschappen en klikt u vervolgens op het tabblad Statistieken.

Sjablonen

Voegt de bestandsnaam in, de bestandsnaam zonder de bestandsextensie, het pad of het pad en de bestandsnaam van de huidige sjabloon. U kunt ook de Sjabloonnaam en Categorie van de huidige sjabloon invoegen.

Tijd

Voegt de huidige tijd in. U kunt de tijd invoegen als een vast veld - Tijd (vast) - dat niet verandert, of als een dynamisch veld - Tijd - dat het automatisch wordt bijgewerkt. Om het veld Tijd handmatig bij te werken, drukt u op F9.


tip

Dubbelklik op het veld om snel een veld uit de lijst Selecteren in te voegen.


Opmaak

Als een veld een datum, tijd of getal weergeeft, wordt Opmaak gebruikt om de weergave van de datum, tijd of nummer aan te passen. Gangbare formaten worden getoond in het venster Opmaak, of klik op "Extra opmaak" om een aangepaste opmaak te definiëren.

Wanneer u op "Aanvullende opmaak" klikt, wordt het dialoogvenster Getalopmaak geopend, waar u een aangepaste opmaak kunt definiëren.

Kies voor het type Kop de opmaak Kopnummer om het kopnummer weer te geven met het scheidingsteken gespecificeerd in Extra - Hoofdsuknummering.

Kies Kopnummer zonder scheidingsteken om alleen het kopnummer weer te geven zonder scheidingsteken.

Als de geselecteerde kop niet is genummerd, wordt het veld leeg gelaten.

note

Voor de HTML-export en import van datum- en tijdvelden, worden speciale LibreOffice indelingen gebruikt.


Vaste inhoud

Voegt het veld als vaste inhoud in, wat betekent dat het veld niet bijgewerkt kan worden.

Tot niveau

Gebruik deze optie met type Kop om aan te geven welke kop moet worden weergegeven. De weergegeven kop is de eerste vóór het veld waarvan het overzichtsniveau gelijk is aan of kleiner is dan de opgegeven waarde.

Correctie

Voer de verschuivingswaarde in die u op een paginanummerveld wilt toepassen, bijvoorbeeld '+1'.

Met een Offset-waarde van 1, geeft het veld een nummer weer dat 1 hoger is dan het huidige paginanummer, maar alleen als er een pagina met dat nummer bestaat. Op de laatste pagina van het document is hetzelfde veld leeg.

tip

Als u niet het weergegeven nummer maar het feitelijke paginanummer wilt wijzigen, gebruik dan niet de waarde Verschuiving. Lees de instructies van Paginanummers voor uitleg over het wijzigen van paginanummers.


Verschuiving in dagen/minuten

Voer de verschuiving in die u op een datum- of tijdveld wilt toepassen.

Help ons, alstublieft!