Document

Velden worden gebruikt om informatie over het huidige document in te voegen, zoals bestandsnaam, sjabloon, statistieken, gebruikersgegevens, datum en tijd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tab Invoegen - Velden - Meer velden - Document


Type

Toont de beschikbare veldtypen. Klik op een veldtype, vervolgens op een veld in de lijst Selecteren en dan op Invoegen om een veld aan uw document toe te voegen. De volgende velden zijn beschikbaar:

Type

Betekenis

Auteur

Naam of initialen van huidige gebruiker (zoals ingevoerd in - LibreOffice - Gebruikersgegevens.

Hoofdstuk

Voegt het hoofdstuknummer en/of de hoofdstuktitel in.

Datum

Voegt de huidige datum in. U kunt de datum invoegen als een vast veld - Datum (vast) - dat niet verandert, of als een dynamisch veld - Datum - dat het is automatisch bijgewerkt. Om het veld Datum handmatig bij te werken, drukt u op F9.

Bestandsnaam

Voegt de bestandsnaam en/of het mappad van het huidige document in, evenals de bestandsnaam zonder extensie.

Pagina

Voegt het paginanummer van de huidige, vorige of volgende pagina in.

Aliea-ondertekening

Voegt een metagegevensveld in met een digitale handtekening voor de alinea. U moet een digitaal certificaat hebben om een alinea te ondertekenen.

Afzender

Voegt velden in die gebruikersgegevens bevatten. U kunt de gebruikersgegevens die worden weergegeven wijzigen door te kiezen - LibreOffice - Gebruikersgegevens.

Statistiek

Voegt documentstatistieken in, zoals het aantal pagina's en woorden, als een veld. Om de statistieken van een document te bekijken, kiest u Bestand - Eigenschappen en klikt u vervolgens op het tabblad Statistieken.

Sjablonen

Voegt de bestandsnaam, het pad of de bestandsnaam, zonder de extensie van de huidige sjabloon in. U kunt ook de namen van de "Categorie" en de "Stijl", opmaak gebruikt in de huidige sjabloon, invoegen.

Tijd

Voegt de huidige tijd in. U kunt de tijd invoegen als een vast veld - Tijd (vast) - dat niet verandert, of als een dynamisch veld - Tijd - dat het automatisch wordt bijgewerkt. Om het veld Tijd handmatig bij te werken, drukt u op F9.


note

De volgende velden kunnen alleen ingevoegd worden als het overeenkomstige veldtype geselecteerd is in de lijst Type.


Selectie

Geeft de beschikbare velden weer voor het veldtype dat in de lijst Type geselecteerd is. Als u een veld wilt invoegen, klikt u op het veld en vervolgens op Invoegen.

tip

Dubbelklik op het veld om snel een veld uit de lijst Selecteren in te voegen.


Opmaak

Klik op de notatie die u op het geselecteerde veld wilt toepassen, of klik op 'Andere notaties' om een aangepaste notatie te definiëren.

Wanneer u op "Aanvullende opmaak" klikt, wordt het dialoogvenster Getalnotatie geopend, waar u een aangepaste opmaak kunt definiëren.

Als u "Hoofdstuknummer zonder scheidingsteken" kiest voor een hoofdstukveld, de scheidingstekens die zijn opgegeven voor het hoofdstuknummer in Extra - Hoofdstuknummering worden niet weergegeven.

Als u "Hoofdstuknummer" als de notatie voor verwijzingsvelden kiest, wordt alleen het nummer van de hoofdstuktitel met het verwijzingsobject in het veld weergegeven. Als het alinea-opmaakprofiel voor de hoofdstuktitel niet genummerd is, is het veld leeg.

note

Voor HTML-export en -import van datum- en tijdvelden worden speciale LibreOffice-indelingen gebruikt.


Vaste inhoud

Voegt het veld als vaste inhoud in, wat betekent dat het veld niet bijgewerkt kan worden.

Niveau

Voer het overzichtsniveau in van het hoofdstuk dat moet worden weergegeven. Het ingevoegde veld toont de waarde uit de laatste alinea met het opgegeven overzichtsniveau voor het ingevoegde veld.

Correctie

Voer de verschuivingswaarde in die u op een paginanummerveld wilt toepassen, bijvoorbeeld '+1'.

U kunt desgewenst een Verschuiving voor het weergegeven paginanummer invoeren. Is de waarde voor Verschuiving 1, dan wordt in het veld een getal weergegeven dat 1 meer is dan het huidige paginanummer, maar alleen als er een pagina met dat nummer bestaat. Op de laatste pagina van het document is ditzelfde veld leeg.

tip

Als u niet het weergegeven nummer maar het feitelijke paginanummer wilt wijzigen, gebruik dan niet de waarde Verschuiving. Lees de instructies van Paginanummers voor uitleg over het wijzigen van paginanummers.


Verschuiving in dagen/minuten

Voer de verschuiving in die u op een datum- of tijdveld wilt toepassen.

Help ons, alstublieft!