Velden

Voegt een veld in op de huidige cursorpositie. Het dialoogvenster toont alle beschikbare velden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Veld - Meer velden

+F2

Op de werkbalk Invoegen klikt u op

Pictogram

Velden invoegen


Over velden

Document

Velden worden gebruikt om informatie over het huidige document in te voegen, zoals bestandsnaam, sjabloon, statistieken, gebruikersgegevens, datum en tijd.

Kruisverwijzing

Dit is het punt waarop u de verwijzingen of velden waarnaar verwezen wordt, in het huidige document invoegt. Verwijzingen zijn velden waarnaar verwezen wordt binnen hetzelfde document of binnen subdocumenten van een hoofddocument.

Het invoeren van een kruisverwijzing als veld heeft als voordeel dat u de verwijzingen niet steeds handmatig hoeft aan te passen wanneer u het document wijzigt. U kunt de velden gewoon met F9 bijwerken, zodat de verwijzingen in het document ook worden bijgewerkt.

Functies

Afhankelijk van het geselecteerde veldtype kunt u voorwaarden aan bepaalde functies toewijzen. Zo kunt u een veld definiëren dat een macro uitvoert wanneer u het veld in een document aanklikt, of een voorwaarde die, wanneer eraan voldaan wordt, een veld verbergt. U kunt ook velden met tijdelijke aanduidingen definiëren die afbeeldingen, tabellen, frames en andere objecten in uw document invoegen wanneer dit nodig is.

Documentinfo

DocInformatievelden bevatten informatie over de eigenschappen van een document, zoals de datum waarop een document is gemaakt. Om de eigenschappen van een document te zien, kies Bestand - Eigenschappen.

Variabelen

Met behulp van variabele velden kunt u dynamische inhoud aan uw document toevoegen. U kunt een variabele gebruiken om de paginanummering opnieuw in te stellen.

Database

U kunt velden uit elke gegevensbron, bijvoorbeeld adresvelden, in uw document invoegen.

Invoegen

Voegt het geselecteerde veld in op de huidige cursorpositie in het document. Klik op de knop Sluiten om het dialoogvenster te sluiten.

Help ons, alstublieft!