Printer

Stel de afdrukopties voor de envelop in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Envelop - Printer tabblad


Lees de documentatie van uw printer om de printer in te stellen voor enveloppen. Afhankelijk van het printermodel kan het zijn dat de enveloppen helemaal links, helemaal rechts of in het midden geplaatst moeten worden, met de te bedrukken kant naar boven ofwel naar beneden.

Horizontaal links

Leg de envelop horizontaal aan de linkerkant in de printerlade.

Horizontaal midden

Leg de envelop horizontaal gecentreerd in de printerlade.

Horizontaal rechts

Leg de envelop horizontaal rechts in de printerlade.

Verticaal links

Leg de envelop verticaal aan de linkerkant in de printerlade.

Verticaal midden

Leg de envelop verticaal gecentreerd in de printerlade.

Verticaal rechts

Leg de envelop verticaal aan de rechterkant in de printerlade.

Bovenkant bedrukken

Leg de envelop met de te bedrukken kant naar boven in de printerlade.

Onderkant bedrukken

Leg de envelop met te bedrukken kant naar beneden in de printerlade.

Naar rechts

Voer de hoeveelheid in waarmee het afdrukbereik naar rechts moet worden verplaatst.

Naar beneden

Voer de hoeveelheid in waarmee het afdrukbereik naar beneden moet worden verplaatst.

Huidige printer

Geeft de naam van de huidige printer weer.

Configureren

Opent het dialoogvenster Printerinstellingen waarin u aanvullende printerinstellingen kunt definiëren, zoals papierformaat en -oriëntatie.

Help ons, alstublieft!