Envelop

Voer de geadresseerde en het afzenderadres in voor de envelop. U kunt ook adresvelden uit een gegevensbron invoegen, bijvoorbeeld uit de Adresgegevensbron.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Envelop - Envelop tabblad


Geadresseerde

Voer de gegevens van de geadresseerde in. U kunt ook in dit vak klikken en een gegevensbron, een tabel en een veld selecteren en dan op de pijltoets klikken om het veld in het adres in te voegen. Als u wilt kunt u opmaak, zoals vet en onderstreept, toepassen op de adrestekst.

Afzender

Bevat het adres van de afzender op de omslag. Selecteer het keuzevak Afzender, en voeg dan het adres van de afzender bij. LibreOffice voegt automatisch uw gegevens in het vak Afzender in, maar u kunt ook de gegevens, die u wenst, invullen.

Gegevensbron

Selecteer de gegevensbron met de adresgegevens die u wilt invoegen.

Tabel

Selecteer de gegevensbrontabel met de adresgegevens die u wilt invoegen.

Databaseveld

Selecteer het databaseveld met de adresgegevens die u wilt invoegen, en klik dan op de knop met de pijl naar links. De gegevens worden ingevoegd in het adresvak waar de cursor in staat.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Help ons, alstublieft!