Envelop

Maakt een envelop. Op de drie tabbladen kunt u de geadresseerde en afzender, de positie en het formaat voor beide adressen, de grootte van de envelop en de envelop oriëntatie specificeren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Invoegen - Envelop

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Extra - Envelop

In het menu Extra van het tabblad Extra, kies Envelop.

In het menu Invoegen van het tabblad Invoegen, kies Envelop.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Envelop invoegen

Envelop invoegen


Envelop

Voer de geadresseerde en het afzenderadres in voor de envelop. U kunt ook adresvelden uit een gegevensbron invoegen, bijvoorbeeld uit de Adresgegevensbron.

Formaat

Specificeert de lay-out en afmetingen van de envelop.

Printer

Stel de afdrukopties voor de envelop in.

Nieuw doc.

Maakt een nieuw document en voegt de envelop in.

Invoegen

Voegt de envelop in vóór de huidige pagina in het document.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Zo verwijdert u een envelop uit een document

  1. Klik op de envelop-pagina om deze de huidige pagina te maken.

  2. Rechtsklikken op het veld op de statusbalk waarop "Envelop" staat.

    Een submenu klapt open waarin pagina-opmaakprofielen worden getoond.

  3. Kies het "Standaard"-pagina-opmaakprofiel in het submenu.

    Dit verwijdert de speciale "Envelop"-pagina-opmaak.

  4. Verwijder de kaders voor de afzender en de ontvanger. Klik op de rand van elk kader en klik op de Del-toets.

Help ons, alstublieft!