Opties (bijschrift)

Pas het uiterlijk van het bijschriftlabel aan. U kunt ervoor kiezen om een kopnummer toe te voegen aan het bijschriftnummer, een tekenopmaakprofiel toe te voegen aan de bijschriftcategorie en het nummer, en kies de volgorde van de bijschriftcategorie en het bijschriftnummer.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Bijschrift - Opties

Open het contextmenu en kies Bijschrift - Opties


Categorie en bijschriftnummer

Bijschriftvolgorde

Selecteer de volgorde van de bijschriftcategorie en het bijschriftnummer.

Tekenopmaakprofiel

Specificeert het tekenopmaakprofiel van de bijschriftcategorie en het bijschriftnummer.

Framegrootte

Rand en schaduw toepassen

Past de rand en schaduw van het object op het bijschriftframe toe.

Kopnummer voor bijschriftnummer

Als kopnummers zijn ingeschakeld, gebruikt u deze optie om een kopnummer toe te voegen aan het nummer van het bijschrift. Gebruik Extra - Hoofdstuknummering om kopnummering in te schakelen.

Tot niveau

Bij normaal gebruik van koppen geeft het geselecteerde nummer aan hoeveel niveaus van het kopnummer (beginnend vanaf niveau 1) worden weergegeven. Als [Geen] is geselecteerd, wordt er geen kopnummer weergegeven.

note

Het voor weergave geselecteerde kopnummer is de eerste voorafgaande kop waarvan het overzichtsniveau gelijk is aan of kleiner is dan het geselecteerde overzichtsniveau. Selecteer bijvoorbeeld "2" om het kopnummer van de eerste voorafgaande kop te gebruiken met overzichtsniveau 1 of overzichtsniveau 2.


Scheidingsteken

Voer het teken in dat moet worden weergegeven tussen het kopnummer en het bijschriftnummer.

note

Wijzigingen aan Niveau of Scheidingsteken worden ook toegepast op bestaande bijschriften.


Help ons, alstublieft!