Opties

Voegt het hoofdstuknummer aan het bijschriftlabel toe. Wilt u deze functie gebruiken, dan moet u eerst een overzichtsniveau aan een alinea-opmaakprofiel toewijzen en het profiel vervolgens op de hoofdstuktitels in uw document toepassen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Bijschrift - Opties

Open het contextmenu en kies Bijschrift - Opties


Hoofdstuksgewijs nummeren

Wanneer u hoofdstuknummering aan de bijschriftlabels toevoegt, wordt die nummering opnieuw ingesteld wanneer een kop van een hoofdstuk wordt bereikt. Als bijvoorbeeld de laatste afbeelding in Hoofdstuk 1 'Afbeelding 1.12' is, wordt de eerste afbeelding in het volgende hoofdstuk 'Afbeelding 2.1'.

Niveau

Selecteer het aantal overzichtsniveaus, vanaf de bovenkant van de hoofdstukhiërarchie naar beneden, dat in het bijschriftlabel moet worden opgenomen.

Scheidingsteken

Voer het teken in dat u wilt invoegen tussen het hoofdstuknummer en het bijschriftnummer.

Categorie- en frame-opmaak

Tekenopmaakprofiel

Specificeert het tekenopmaakprofiel.

Rand en schaduw toepassen

Past de rand en schaduw van het object op het bijschriftframe toe.

Hoofdstuknummers aan bijschriften toevoegen

Bijschriften gebruiken

Hoofdstuknummering

Help ons, alstublieft!