Bijschrift

Voegt een genummerd bijschrift aan een geselecteerde afbeelding, tabel, frame, tekstframe of tekenobject toe. U kunt deze opdracht ook oproepen door met rechts te klikken op het item waaraan u het bijschrift wilt toevoegen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Bijschrift

Open het contextmenu en kies Bijschrift


Eigenschappen

Stel de bijschriftopties voor de huidige selectie in.

Categorie

Selecteer de bijschriftcategorie of typ een naam om een nieuwe categorie te maken. De categorietekst verschijnt vóór het bijschriftnummer in het bijschriftlabel. Elke vooraf gedefinieerde bijschriftcategorie wordt opgemaakt met een alinea-opmaakprofiel dat dezelfde naam heeft. Zo wordt de categorie Illustratie opgemaakt met het alinea-opmaakprofiel Illustratie.

Nummering

Selecteer het type nummering dat u in het bijschrift wilt gebruiken.

Bijschrift

Type de tekst die u wilt laten verschijnen na het nummer van het bijschrift.

Scheidingsteken

Voer optionele teksttekens in die tussen het nummer en de bijschrifttekst moeten verschijnen.

Positie

Voegt het bijschrift onder of boven het geselecteerde item in. Deze optie is alleen voor bepaalde objecten beschikbaar.

Opties

Voegt het hoofdstuknummer aan het bijschriftlabel toe. Wilt u deze functie gebruiken, dan moet u eerst een overzichtsniveau aan een alinea-opmaakprofiel toewijzen en het profiel vervolgens op de hoofdstuktitels in uw document toepassen.

Automatische bijschriften

Opent het dialoogvenster Bijschrift. Hierin staat dezelfde informatie als in het dialoogvenster dat u oproept via het menu LibreOffice Writer - Automatische bijschriften in het dialoogvenster Opties.

Bijschriften gebruiken

Hoofdstuknummers aan bijschriften toevoegen

Help ons, alstublieft!