Voet-/Eindnoot

Voegt een voetnoot of een eindnoot in een document in. Het anker voor de noot wordt ingevoegd op de huidige cursorpositie. U kunt kiezen tussen automatische nummering of een eigen teken.

Het volgende heeft betrekking op zowel voetnoten als op eindnoten.

Voetnoten worden aan het einde van een pagina ingevoegd en eindnoten aan het einde van het document.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Voet- en eindnoot - Voet- of eindnoot

Open het contextmenu en kies Voet-/Eindnoot (ingevoegde voetnoot/eindnoot)

Open de werkbalk Invoegen en klik op

Pictogram

Voetnoot direct invoegen


Nummering

Selecteer de nummering die u wilt gebruiken voor de voet- en eindnoten.

Automatisch

Wijst automatisch opeenvolgende nummers toe aan de voet- of eindnoten die u invoegt. Als u de instellingen voor automatische nummering wilt wijzigen, kiest u Extra - Voet-/Eindnoten.

Teken

Kies deze optie om een teken of symbool voor de huidige voetnoot te definiëren. Dit kan een letter, cijfer of speciaal teken zijn.

Kies

Voegt een speciaal teken als voetnoot- of eindnootanker in.

Type

Selecteer of u een voetnoot of een eindnoot wilt invoegen. De nummering van de eindnoten is onafhankelijk van de voetnootnummering.

Voetnoot

Voegt een voetnootanker op de huidige cursorpositie in het document in en voegt onder aan de pagina een voetnoot toe.

Eindnoot

Voegt een eindnootanker bij de huidige cursorpositie in het document in, en voegt een eindnoot aan het einde van het document toe.

Help ons, alstublieft!