Sectie invoegen

Voegt een tekstsectie bij de cursorpositie in het document in. U kunt ook een tekstblok selecteren en deze opdracht dan kiezen om een sectie te maken. U kunt secties gebruiken om tekstblokken uit andere documenten in te voegen, om aangepaste kolom-layouts toe te passen, of om tekstblokken te beveiligen of te verbergen als er aan een voorwaarde voldaan wordt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Invoegen - Sectie

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Invoegen - Sectie

In het menu Invoegen van het tabblad Invoegen, kies Sectie.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Sectie

Sectie


U kunt een heel document of een benoemde sectie uit een ander document in een sectie invoegen. U kunt ook een sectie als DDE-koppeling invoegen.

Kies Opmaak - Secties om een sectie te bewerken.

Het dialoogvenster Sectie invoegen bevat de volgende tabs:

Sectie

Stelt de eigenschappen van een sectie in.

Kolommen

Bepaal het aantal kolommen en de kolom-layout voor een paginastijl, frame of sectie.

Inspringingen

Laat de sectie met een linker- en rechtermarge inspringen.

Vlak (Achtergrond, Markeren)

Stel de opvulopties in voor het geselecteerde tekenobject of documentelement.

Voetnoot/Eindnoot

Specificeert waar voetnoten en eindnoten weergegeven worden, evenals hun nummering.

Invoegen

Hiermee wordt de sectie die u hebt gedefinieerd, ingevoegd bij de huidige cursorpositie in het document.

Help ons, alstublieft!