Handmatig einde invoegen

Gebruik deze functie om een handmatig regeleinde, kolomeinde of pagina-einde op de huidige cursorpositie in te voegen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Meer einden - Handmatig einde


Type

Selecteer het soort einde om in te voegen.

Regeleinde

Beƫindigt de huidige regel en verplaatst de tekst rechts van de cursor naar de volgende regel, zonder een nieuwe alinea te maken.

De herstartlocatie geeft aan waar de volgende regel begint na een regeleinde.

Mogelijke waarden staan hieronder.

Originele tekstlay-out

Originele tekstlay-out

Waarde

Opmaakmarkering

Betekenis

[Geen]

Geen regeleinde

Blijf naar rechts gaan na de huidige regel.

Voorbeeld van regeleinde Geen (standaard)

Volgende gehele regel

Regeleinde volledig

Ga verder bij de volgende volledige regel, dat wil zeggen onder alle verankerde objecten die de huidige regel kruisen.

Voorbeeld van regeleinde Volgende hele regel

Links

Regeleinde links

Ga verder bij de volgende regel die aan de linkerkant is gedeblokkeerd.

Voorbeeld van regeleinde Links

Rechts

Regeleinde rechts

Ga verder bij de volgende regel die aan de rechterkant is gedeblokkeerd.

Voorbeeld van regeleinde rechts


De standaardwaarde voor de regeleinde is geen.

tip

U kunt ook een standaardregeleinde invoegen door op Shift+Enter te drukken.


Kolomeinde

Voegt een handmatige kolom-einde in (in een lay-out met meerdere kolommen) en verplaatst de tekst rechts van de cursor naar het begin van de kolom. Een handmatige kolom-einde wordt aangegeven door een niet-afdrukbare rand bovenaan de nieuwe kolom.

tip

Voeg een kolomeinde in door te drukken op +Shift+Enter


Pagina-einde

Voegt een handmatig pagina-einde in en de tekst die rechts van de cursor staat, wordt verschoven naar het begin van de volgende pagina. Het ingevoegde pagina-einde wordt aangegeven door een niet-afdrukbare rand aan de bovenkant van de nieuwe pagina.

tip

U kunt ook een pagina-einde invoegen door op +Enter te drukken. Als u de volgende pagina echter een ander pagina-opmaakprofiel wilt toewijzen, moet u de menuopdracht gebruiken om een handmatige pagina-einde in te voegen.


Pagina-opmaakprofiel

Selecteer het pagina-opmaakprofiel voor de pagina die volgt op het handmatige pagina-einde.

tip

Als u wilt wisselen tussen liggende en staande oriƫntatie, kiest u het pagina-opmaakprofiel Standaard om staande oriƫntatie toe te passen of het opmaakprofiel Landschap om liggende oriƫntatie toe te passen.


Paginanummer wijzigen

Wijst het paginanummer, dat u opgeeft, toe aan de pagina die volgt op het handmatige pagina-einde. Deze optie is alleen beschikbaar als u een ander pagina-opmaakprofiel instelt voor de pagina, die volgt op het handmatige pagina-einde.

Paginanummer

Voer het nieuwe paginanummer in voor de pagina die volgt op het handmatige pagina-einde.

note

Om handmatige einden weer te geven, kies Beeld - Niet-afdrukbare tekens.


Help ons, alstublieft!