Handmatig einde invoegen

Gebruik deze functie om een handmatig regeleinde, kolomeinde of pagina-einde op de huidige cursorpositie in te voegen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Meer einden - Handmatig einde


Type

Selecteer het soort einde om in te voegen.

Regeleinde

Beƫindigt de huidige regel en verplaatst de tekst rechts van de cursor naar de volgende regel, zonder een nieuwe alinea te maken.

tip

U kunt ook een regeleinde invoegen door op Shift+Enter te drukken.


Kolomeinde

Voegt een handmatige kolom-einde in (in een lay-out met meerdere kolommen) en verplaatst de tekst rechts van de cursor naar het begin van de kolom. Een handmatige kolom-einde wordt aangegeven door een niet-afdrukbare rand bovenaan de nieuwe kolom.

tip

Voeg een kolomeinde in door te drukken op +Shift+Enter


Pagina-einde

Voegt een handmatig pagina-einde in en de tekst die rechts van de cursor staat, wordt verschoven naar het begin van de volgende pagina. Het ingevoegde pagina-einde wordt aangegeven door een niet-afdrukbare rand aan de bovenkant van de nieuwe pagina.

tip

U kunt ook een pagina-einde invoegen door op +Enter te drukken. Als u de volgende pagina echter een ander pagina-opmaakprofiel wilt toewijzen, moet u de menuopdracht gebruiken om een handmatige pagina-einde in te voegen.


Pagina-opmaakprofiel

Selecteer het pagina-opmaakprofiel voor de pagina die volgt op het handmatige pagina-einde.

tip

Als u wilt wisselen tussen liggende en staande oriƫntatie, kiest u het pagina-opmaakprofiel Standaard om staande oriƫntatie toe te passen of het opmaakprofiel Landschap om liggende oriƫntatie toe te passen.


Paginanummer wijzigen

Wijst het paginanummer, dat u opgeeft, toe aan de pagina die volgt op het handmatige pagina-einde. Deze optie is alleen beschikbaar als u een ander pagina-opmaakprofiel instelt voor de pagina, die volgt op het handmatige pagina-einde.

Paginanummer

Voer het nieuwe paginanummer in voor de pagina die volgt op het handmatige pagina-einde.

note

Om handmatige einden weer te geven, kies Beeld - Niet-afdrukbare tekens.


Help ons, alstublieft!