Voet-/Eindnoot

Bewerkt het geselecteerde voet- of eindnootanker. Klik vóór de voet- of eindnoot, en kies dan deze opdracht.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - Voetnoten


Wilt u de tekst van een voetnoot of eindnoot bewerken, dan klikt u in het voetnotengebied onder aan de pagina of aan het einde van het document.

note

Om snel naar de voetnoot- of eindnoottekst te gaan, klikt u op het anker voor een notitie in het document. U kunt de cursor ook voor of achter de markering plaatsen en vervolgens drukken op +Shift+PgDn. Druk, om terug te springen naar het anker voor de notitie, op PgUp.


Nummering

Selecteer hier de nummering voor de voet- of eindnoot.

Automatisch

Wijst automatisch opeenvolgende nummers toe aan de voet- of eindnoten die u invoegt. Als u de instellingen voor automatische nummering wilt wijzigen, kiest u Extra - Voet-/Eindnoten.

Teken

Kies deze optie om een teken of symbool voor de huidige voetnoot te definiëren. Dit kan een letter, cijfer of speciaal teken zijn.

Kies

Voegt een speciaal teken als voetnoot- of eindnootanker in.

tip

Selecteer het anker van de voet- of eindnoot of tekst, en kies dan Opmaak - Teken om de opmaak ervan te wijzigen. U kunt op drukken om het venster Stijlen en opmaak te openen en het alinea-opmaakprofiel van de voet- of eindnoot aanpassen.


Type

Selecteer het type noot dat u wilt invoegen: voetnoot of eindnoot. Een voetnoot wordt aan het einde van de huidige pagina geplaatst, terwijl een eindnoot aan het einde van het document wordt gezet.

Voetnoot

Zet een eindnoot naar een voetnoot om.

Eindnoot

Zet een voetnoot naar een eindnoot om.

Pijl naar links

Gaat naar het vorige voetnoot- of eindnootanker in het document.

Pictogram Vorige voetnoot

Vorige voetnoot

Pijl naar rechts

Gaat naar het volgende voetnoot- of eindnootanker in het document.

Pictogram Volgende voetnoot

Volgende voetnoot

Dialoogvenster Voet-/Eindnoot invoegen.

Help ons, alstublieft!