Velden bewerken

>Opent een dialoogvenster waarin u de eigenschappen van een veld kunt bewerken. Klik vóór een veld en kies dan deze opdracht. U kunt in het dialoogvenster de pijltoetsen gebruiken om naar het vorige of volgende veld te gaan.

U kunt ook dubbelklikken op een veld in uw document om het voor bewerking te openen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - Velden


tip

Wilt u de weergave wijzigen tussen veldnamen en veldinhoud in uw document, dan kiest u Beeld - Veldnamen.


note

Als u een DDE-koppeling in uw document selecteert en dan Bewerken - Velden kiest, wordt het dialoogvenster Koppelingen bewerken geopend.


note

Als u vóór een "afzender"veld klikt en dan Bewerken - Velden kiest, wordt het dialoogvenster Gebruikersgegevens geopend.


Type

Toont het type van het veld dat u bewerkt.

note

De volgende elementen in het dialoogvenster zijn alleen zichtbaar wanneer het overeenkomstige veldtype is geselecteerd.


Selectie

Toont de veldopties, bijvoorbeeld "vast". Als u wilt, kunt u een andere optie kiezen voor het geselecteerde veldtype.

Opmaak

Selecteer de opmaak voor de inhoud van het veld. Voor tijd- en datumvelden, alsook gebruikergedefinieerde velden kunt u ook op "Andere notaties" klikken en een andere notatie kiezen. De beschikbare notaties zijn afhankelijk van het type veld dat u bewerkt.

Verschuiving

De gespecificeerde correctiewaarde wordt getoond voor het geselecteerde veldtype, bijvoorbeeld voor "Volgende pagina," "Paginanummers" of "Vorige pagina". U kunt een nieuwe correctiewaarde invoeren die wordt opgeteld bij het weergegeven paginanummer.

warning

Als u niet het weergegeven nummer maar het feitelijke paginanummer wilt wijzigen, gebruik dan niet de waarde Verschuiving. Lees de instructies van Paginanummers voor uitleg over het wijzigen van paginanummers.


Niveau

Wijzig de gedefinieerde waarden en overzichtniveaus voor het veldtype "Hoofdstuk".

Naam

Geeft de huidige naam van de veldvariabele weer. Als u wilt kunt u een nieuwe naam intypen.

Waarde

Wijzigt de huidige waarde van de veldinhoud. Als u wilt, kunt u een nieuwe waarde invoeren.

Vaste inhoud

Voegt het veld als vaste inhoud in, wat betekent dat het veld niet bijgewerkt kan worden.

Voorwaarde

Toont de voorwaarde waaraan voldaan moet worden om het veld te activeren. U kunt desgewenst een nieuwe voorwaarde invoeren.

Dan, anders

Hier kunt u de inhoud veranderen afhankelijk van de voorwaarde voor veldopdrachten die zijn gekoppeld aan een voorwaarde.

Macro

Opent de Macrokiezer waar u kunt bepalen welke macro uitgevoerd wordt wanneer u op het geselecteerde veld in het document klikt. Deze knop is alleen beschikbaar voor het functieveld "Macro uitvoeren".

Verwijzing

Voeg de verwijzingstekst voor het geselecteerde veldtype in of wijzig deze.

Macronaam

Geeft de naam van de macro weer die aan het geselecteerde veld is gekoppeld.

Tijdelijke aanduiding

Geeft de tekst van de tijdelijke aanduiding weer voor het geselecteerde veld.

Tekst invoegen

Geeft de tekst weer die aan een voorwaarde is gekoppeld.

Formule

Geeft de formule weer van een formuleveld.

Onzichtbaar

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Toepassen

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Toepassen

Verwijderen

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Pictogram

Verwijderen

Database-selectie

Selecteer een geregistreerde database vanwaaruit u het geselecteerde veld wilt invoegen. U kunt ook de tabel of query wijzigen waarnaar het geselecteerde veld verwijst.

Recordnummer

Toont het recordnummer in de database dat wordt ingevoegd wanneer wordt voldaan aan de voorwaarde die in het veldtype "Willekeurige record" gespecificeerd is.

Pijl naar links

Springt naar het vorige veld van hetzelfde type in het document. Deze knop is alleen actief als een document meerdere velden van hetzelfde type bevat.

Icon Previous Field

Vorig veld

Pijl naar rechts

Springt naar het volgende veld van hetzelfde type in het document. Deze knop is alleen actief als een document meerdere velden van hetzelfde type bevat.

Icon Next Field

Volgend veld

Over velden

Help ons, alstublieft!