Items voor Literatuurlijst bewerken

Bewerkt het geselecteerde literatuurlijstitem.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - Item literatuurlijst


Item

Beknopte aanduiding

Geeft een beknopte aanduiding voor het literatuurlijstitem weer.

Auteur, Titel

Geeft de auteur en titel van het literatuurlijstitem weer.

Toepassen

Past de gemaakte wijzigingen toe en sluit dan het dialoogvenster Item voor literatuurlijst bewerken.

Sluiten

Sluit het dialoogvenster.

Nieuw

Opent het dialoogvenster Item voor literatuurlijst definiëren, waarin u een nieuw item kunt maken.

Bewerken

Opent het dialoogvenster Item voor literatuurlijst definiëren waarin u het huidige item kunt bewerken.

Tips voor het werken met literatuurlijstitems.

Help ons, alstublieft!