AutoTekst

Hiermee kunt u AutoTekst maken, bewerken of invoegen. U kunt opgemaakte tekst, tekst met afbeeldingen, tabellen en velden als AutoTekst opslaan. Typ de afkorting voor de AutoTekst in uw document en druk dan op F3 om snel AutoTekst in te voegen.

tip

U kunt ook op het pijltje naast het pictogram AutoTekst op de werkbalk Invoegen klikken en dan de AutoTekst kiezen die u wilt invoegen.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Extra - AutoTekst

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Invoegen - AutoTekst.

In het menu Invoegen van het tabblad Invoegen, kies AutoTekst.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram AutoTekst

AutoTekst

Vanaf het toetsenbord:

+F3


AutoTekst gebruiken

AutoTekst

In het dialoogvenster AutoTekst staan de AutoTekst-categorieƫn en -items.

Rest van de naam bij invoer als tip weergeven

Geeft een suggestie weer voor het invullen van een woord als Help-tip, nadat u de eerste drie letters van een woord hebt getypt dat overeenkomt met een AutoTekst-fragment. Druk op Enter om de suggestie te accepteren. Als meer dan Ć©Ć©n AutoTekst-fragment overeenkomt met de letters die u typt, drukt u op +Tab om door de items te bladeren. Om bijvoorbeeld dummy-tekst in te voegen, typt u "Dum" en drukt u vervolgens op Enter.

Om de lijst in omgekeerde volgorde te tonen, drukt u op +Shift+Tab.

Naam

Toont de naam van het AutoTekst-item dat momenteel geselecteerd is. Als u tekst in het document geselecteerd hebt, typt u de naam van het nieuwe AutoTekst-item, klikt u op de knop AutoTekst en kiest u vervolgens Nieuw.

Afkorting

Geeft de afkorting voor het geselecteerde AutoTekst-item weer. Als u een nieuw AutoTekst-item maakt, typt u de snelkoppeling die u voor het item wilt gebruiken.

Keuzelijst

Geeft de categorieƫn voor AutoTekst weer. U kunt de AutoTekst-items in een categorie bekijken door op de categorie te dubbelklikken, of op het plusteken (+) voor de categorie te klikken. Selecteer een item in de lijst en klik dan op Invoegen om een AutoTekst-item in het huidige document in te voegen.

tip

U kunt AutoTekst-items via slepen en neerzetten van de ene categorie naar de andere verplaatsen.


Invoegen

Voegt de geselecteerde AutoTekst in het huidige document in.

note

Als u een AutoTekst-item zonder opmaak in een alinea invoegt, wordt het huidige alinea-opmaakprofiel op het item toegepast.


Sluiten

Het dialoogvenster sluiten en alle wijzigingen opslaan.

AutoTekst

Klik om aanvullende AutoTekst-opdrachten weer te geven, zoals voor het maken van een nieuw AutoTekst-item uit een tekstselectie in het huidige document.

Nieuw

Maakt een nieuw AutoTekst-item van de selectie die u in het huidige document gemaakt hebt. Het item wordt aan de AutoTekst-categorie toegevoegd die op dit moment geselecteerd is. U moet een naam invoeren voordat u deze opdracht ziet.

Nieuw (alleen tekst)

Maakt alleen van de tekst in de selectie in het huidige document een nieuw AutoTekst-item. Afbeeldingen, tabellen en andere objecten worden niet opgenomen. U moet een naam invoeren voordat u deze opdracht ziet.

Kopiƫren

Kopieert de geselecteerde AutoTekst naar het klembord.

Vervangen

Vervangt de inhoud van het geselecteerde AutoTekst-item door de gemaakte selectie in het huidige document.

Naam wijzigen

Opent het dialoogvenster Naam AutoTekst wijzigen, waarin u de naam van het geselecteerde AutoTekst-item kunt wijzigen.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen (na bevestiging).

Bewerken

Opent het geselecteerde AutoTekst-item voor bewerking in een afzonderlijk document. Breng de gewenste wijzigingen aan, kies Bestand - AutoTekst opslaan en vervolgens Bestand - Sluiten.

Macro

Opent het dialoogvenster Macro toewijzen, waarin u een macro aan het geselecteerde AutoTekst-item kunt toevoegen.

U kunt ook de macro's die gekoppeld zijn aan sommige standaard beschikbare AutoTekst-items, voor uw eigen AutoTekst-items gebruiken. De AutoTekst-items moeten gemaakt worden met de optie Alleen tekst. Als u bijvoorbeeld de tekenreeks <veld:bedrijf> in een AutoTekst-item invoert, vervangt LibreOffice de tekenreeks met de inhoud van het overeenkomstige databaseveld.

Importeren

Opent een dialoogvenster waar u het 97/2000/XP Word-document of sjabloon kunt selecteren, dat de AutoText-items bevat die u wilt importeren.

Categorieƫn

Hiermee kunt u AutoTekst-categorieƫn toevoegen, hernoemen of verwijderen.

Categorieƫn bewerken

Hiermee kunt u AutoTekst-categorieƫn toevoegen, hernoemen of verwijderen.

Categorie

Geeft de naam van de geselecteerde AutoTekst-categorie weer. Typ een nieuwe naam en klik op Naam wijzigen om de naam van de categorie te wijzigen. Wilt u een nieuwe categorie maken, dan typt u een naam en klikt u vervolgens op Nieuw.

Pad

Toont het huidige pad naar de map waar de geselecteerde AutoTekst-categoriebestanden opgeslagen worden. Als u een AutoTekst-categorie maakt, selecteert u waar de categoriebestanden opgeslagen moeten worden.

Nieuw

Maakt een nieuwe AutoTekst-categorie met de naam die u in het vak Naam ingevoerd hebt.

Naam wijzigen

Wijzigt de naam van de geselecteerde AutoTekst-categorie in de naam die u in het vak Naam invoert.

Keuzelijst

Geeft de bestaande AutoTekst-categorieƫn en overeenkomstige paden weer.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen zonder een bevestiging te vragen.

Pad

Opent het dialoogvenster Paden bewerken, waarin u de map kunt selecteren om AutoTekst in op te slaan.

Klik op de knop Pad in het dialoogvenster AutoTekst om een nieuw pad aan de map AutoTekst toe te voegen.

Koppelingen relatief opslaan

Hier kunt u instellen hoe LibreOffice koppelingen in de AutoTekst-map invoegt.

naar bestandssysteem

Koppelingen naar de AutoTekst-mappen op uw computer zijn relatief.

Internet

Koppelingen naar bestanden op het internet zijn relatief.

Help ons, alstublieft!