Navigatie

Als u op dit pictogram in de Navigator of beneden rechts in het documentvenster klikt, zal er een werkbalk verschijnen waarmee u tussen de bestaande doelen binnen een document kunt kiezen. U kunt dan de pictogrammen met omhoog- en omlaagwijzende pijlen gebruiken om de tekstcursor in het document op het vorige of volgende doel te plaatsen.

Klik op de omhoogknop om naar de vorige pagina of het vorige object te scrollen.

Klik op de omlaagknop om naar de volgende pagina of het volgende object te scrollen.

Zolang u geen ander item hebt geselecteerd, springt u met de pijlknoppen standaard naar de vorige of volgende pagina in het document. De pijlknoppen zijn zwart als u door pagina's bladert en blauw als u naar andere objecten springt.

De items komen grotendeels overeen met die in het selectievak Navigator. U kunt ook andere springbestemmingen selecteren. Een voorbeeld zijn de herinneringen, die u kunt instellen met het pictogram Herinnering instellen in de Navigator. U kunt een object selecteren uit de volgende opties op de werkbalk Navigatie: tabel, frame, afbeeldingen, OLE-object, pagina, koppen, herinnering, tekenobject, besturingsveld, sectie, bladwijzer, selectie, voetnoot , opmerking, indexitem, tabelformule, verkeerde tabelformule.

Reminders are navigated in the order in which they are set.

Voor tabelformules kunt u ofwel springen naar alle tabelformules die zich binnen uw document bevinden, of alleen naar de foutieve. Bij foutieve formules springt u alleen naar de formules die fouten hebben opgeleverd. Het programma slaat formules over met resulterende fouten (d.w.z. die verwijzen naar onjuiste formules).

Met de werkbalk Navigatie werken

Open the Navigation toolbar by clicking on its top left icon located on the top of the Navigator display area. You can break the toolbar away from its place by dragging and arranging it on the screen.

Klik op het pictogram voor het soort objecten dat u wilt bekijken. Klik dan op één van de pijltoetsen "Vorig object" of "Volgend object". De namen van deze knoppen geven het soort object aan dat u hebt geselecteerd. De tekstcursor wordt op het object geplaatst dat u hebt geselecteerd.

Tippictogram

U kunt LibreOffice configureren volgens uw specifieke voorkeuren om binnen een document te navigeren. Kies hiervoor Extra - Aanpassen. De verschillende tabellen voor het aanpassen van menu's, toetsenbordinvoer of werkbalken bevatten onder het gebied "Navigeren" verschillende functies om binnen het document te navigeren. Zo kunt u naar de indexmarkeringen in het document springen met de functies "Naar volgende/vorige indexitem".


Zoeken herhalen

Met het pictogram Zoeken herhalen op de werkbalk Navigatie kunt u een zoekopdracht herhalen die u in het dialoogvenster Zoeken en vervangen hebt gestart. Klik hiervoor op het pictogram. De blauwe pijlknoppen op de verticale schuifbalk geven nu de functies Voorwaarts verder zoeken en Achterwaarts verder zoeken aan. Als u nu op een van de pijlvlakken klikt, wordt de zoekopdracht voortgezet voor de zoekterm die in het dialoogvenster Zoeken en vervangen is ingevoerd.

Help ons, alstublieft!