Naam en pad van HTML-documenten

Slaat het bestand op als een HTML-document, zodat u het in een webbrowser kunt bekijken. U kunt ervoor kiezen om een afzonderlijke pagina te maken, wanneer een door u opgegeven kopstijl in het document wordt aangetroffen. Als u deze optie kiest, wordt ook een afzonderlijke pagina met koppelingen naar alle gegenereerde pagina's gemaakt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Verzenden - HTML-document maken


Aan de bestandsnaam worden opeenvolgende nummers toegevoegd als meer dan één HTML-document wordt gemaakt. De titels van de HTML-pagina's worden gemaakt uit de bovenste hoofdstukkop.

Bestandsnaam

Voer een bestandsnaam of een pad voor het bestand in. U kunt ook een URL invoeren.

gescheiden door

Selecteer de alineaopmaak die u wilt gebruiken om een nieuwe HTML-pagina aan te duiden. Pas één van de kopopmaakprofielen toe op de alinea's waar u een nieuwe pagina in het document wilt beginnen, om deze optie te gebruiken.

Opslaan als type

Selecteer de bestandsindeling voor het document dat u opslaat. In het weergavegebied worden alleen de documenten met dit bestandstype weergegeven. Bestandstypes worden in Informatie over import- en exportfilters beschreven.

Opslaan

Slaat het bestand op.

Help ons, alstublieft!