Standaardbrief

Het dialoogvenster Standaardbriefhelpt u bij het afdrukken en opslaan van standaardbrieven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Voeg tenminste één database-adresveld in een document in, begin daarna met het afdrukken ervan. Antwoord "Ja" op de vraag of u een standaardbrief wilt afdrukken.


Gedurende het afdrukken vervangt de informatie uit de database de overeenkomstige databasevelden (tijdelijke aanduidingen). Voor meer informatie over het invoegen van databasevelden gaat u naar het tabblad Database via Invoegen - Velden - Overige.

Aantal records

Hier kunt u het aantal records bepalen voor het afdrukken van de standaardbrief. Voor elke record wordt één brief afgedrukt.

Alle niveaus

Verwerkt alle records uit de database.

Geselecteerde records

Verwerkt alleen de geselecteerde records uit de database. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u eerder de vereiste records in de database geselecteerd hebt.

Van:

Specifieert het nummer van het eerste record dat moet afgedrukt worden.

t/m:

Specifieert het nummer van de laatste record dat moet afgedrukt worden.

Uitgave

Bepaalt of uw standaardbrieven naar een printer gestuurd of naar een bestand opgeslagen worden.

Printer

Drukt de standaardbrieven af.

Bestand

Slaat de standaardbrieven in bestanden op.

Als één document opslaan

Maak één groot document dat alle gegevensrecords bevat.

Als individuele documenten opslaan

Maak één document voor elk gegevensrecord.

Bestandsnaam uit database genereren

Elke bestandsnaam genereren uit gegevens uit een database.

Veld

Gebruikt de inhoud van het geselecteerde gegevensveld als de bestandsnaam voor de standaardbrief.

Pad

Bepaalt het pad voor opslag van de standaardbrieven.

...

Opent het dialoogvenster Pad selecteren.

Bestandsformaat

Selecteer de bestandsformaat om het resulterende document op te slaan.

Een standaardbrief maken

Assistent Standaardbrief

Start de assistent Afdruk samenvoegen om standaardbrieven te maken of e-mailberichten naar veel ontvangers te verzenden.

Help ons, alstublieft!