Menu Extra

Kies Extra - Taal - Woordafbreking

Kies Extra - Woorden tellen

Kies Extra - Hoofdstuknummering

Kies tabbladExtra - Hoofdstuknummering - Nummering

Kies Extra - Regelnummering (niet voor HTML-opmaak)

Kies Extra - Voet-/Eindnoten

Kies Extra - Voet-/Eindnoten - Voetnoten tabblad

Kies Extra - Voet-/Eindnoten - Eindnoten tabblad

Kies Tabel - Converteren - Tekst naar tabel

Kies Extra - Sorteren

Kies Extra - Berekenen

+ plus sign

Kies Extra - Bijwerken

Choose Tools - Update - Page Formatting

Kies Extra - Bijwerken - Huidige index

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

Kies Extra - Bijwerken - Alles bijwerken

Kies Extra - Bijwerken - Velden

F9-toets

Kies Extra - Bijwerken - Koppelingen

Choose Tools - Update - Charts

Kies Extra - Assistent Standaardbrief

Klik op het pictogram Standaardbrief op de werkbalk Standaardbrief:

Klik op het pictogram Standaardbrief op de werkbalk Tabelgegevens:

Pictogram

Standaardbrief

Help ons, alstublieft!