Menu Opmaak

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Initialen.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw, tabblad Initialen.

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Tekstverloop.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw, tabblad Tekstverloop.

Kies Bewerken - Zoeken en vervangen - Opmaak, tabblad Tekstverloop.

Klik met rechts op het alinea-opmaakprofiel Tekstblok. Kies Alinea - Opmaakprofiel bewerken - Voorwaarde (tabblad).

Kies Beeld - Opmaakprofielen (). Klik met rechts op een willekeurige alinea-opmaakprofiel. Kies het tabblad Nieuw - Voorwaarde.

Kies Opmaakprofielen - Opmaakprofielen laden

Klik in het venster Opmaakprofielen op het pictogram Acties voor opmaakprofielen rechtsboven. Kies Opmaakprofielen laden in het submenu.

Verschillende manieren om het venster Opmaakprofielen te openen:

Kies OPmaak - Pagina-opmaakprofiel.

Kies Beeld - Opmaakprofielen () - kies Pagina-opmaakprofielen - open het contextmenu voor het geselecteerde opmaakprofiel - Nieuw/Aanpassen.

Kies Opmaak - Alinea - Overzicht en nummering (tabblad).

Klik met rechts op een alinea, kies het tabblad Alinea - Alinea - Overzicht en nummering.

Klik met rechts op een alinea, kies het tabblad Alinea - Opmaakprofiel bewerken - Overzicht en nummering.

Kies tabblad Opmaakprofielen- Opmaakprofiel bewerken - Overzicht en nummering (Alinea-opmaakprofielen).

Kies tabblad Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu Aanpassen/Nieuw - Overzicht en nummering (Alinea-opmaakprofielen).

Kies de knop Opmaak - Secties - Opties.

Kies de tab Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Kolommen.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - Pagina-opmaakprofielen - open het contextmenu voor het geselecteerde pagina-opmaakprofiel - Aanpassen/Nieuw - Kolommen (tabblad).

Kies tabbladInvoegen - Frame, tabblad Kolommen.

Kies tabbladOpmaak - Frame en object - Eigenschappen, tabblad Kolommen.

Kies het tabblad Invoegen - Sectie - Kolommen.

Kies het tabblad Opmaak - Sectie - Opties (knop) - Kolommen (tabblad).

Kies de tab Opmaak -Pagina-opmaakprofiel - Voetnota.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw, tabblad Voetnoot.

Kies Invoegen - Sectie, tabblad Voet-/eindnoten.

Kies Opmaak - Secties - Opties, tabblad Voetnoten/Eindnoten.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw (voor Alinea-opmaakprofielen).

  1. Kies Beeld - Opmaakprofielen of Opmaakprofielen - Opmaakprofielen beheren () om het paneel Opmaakprofielen te openen.

  2. Klik op het pictogram Tekenopmaakprofielen bovenaan het paneel en selecteer een tekenopmaakprofiel.

  3. Klik met rechts om het contextmenu te openen en kies Aaanpassen/Nieuw.

Pictogram Tekenopmaakprofiel

Pictogram Tekenopmaakprofiel

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw (voor Frameopmaakprofielen).

Kies Beeld - Opmaakprofielen () - open het contextmenu Aanpassen/Nieuw (Voor Lijstopmaakprofielen).

Kies Extra - AutoCorrectie - Tijdens invoer.

Kies Extra - AutoCorrectie.

Kies Extra - AutoCorrectie - Toepassen.

Kies Extra - AutoCorrectie - Wijzigingen toepassen en bewerken.

Kies Tabel - AutoOpmaak (met cursor in een tabel).

Kies het tabblad Opmaak - Afbeeldingen - Eigenschappen - Vlak.

Op de werkbalk Afbeelding (wanneer er afbeeldingen geselecteerd zijn), klikt u op

Pictogram Graphische eigenschappen

Eigenschappen van afbeeldingen

Kies tabblad Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Type.

Kies tabbladOpmaak - Frame en object - Eigenschappen, tabblad Type.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw, tabblad Type.

Kies tabbladInvoegen - Frame - Frame, tabblad Type.

Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Omloop.

Kies tabbladOpmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen, tabblad Omloop.

Kies tabblad Invoegen - Frame - Frame, tabblad Omloop.

Kies Opmaak - Frame en OLE-object, tabblad Omloop.

Kies Opmaak - Omloop - Contour bewerken.

Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Hyperlink.

Kies tabbladOpmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen, tabblad Hyperlink.

Kies tabbladInvoegen - Frame - Frame, tabblad Hyperlink.

Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Opties.

Kies tabbladOpmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen, tabblad Opties.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw, tabblad Opties.

Kies tabbladInvoegen - Frame - Frame, tabblad Opties.

Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Afbeelding.

Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Macro.

Kies tabbladOpmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen, tabblad Macro.

Kies Extra - AutoTekst - AutoTekst, knop Macro.

Kies Extra - ImageMap - open het contextmenu Macro.

Kies Opmaak - Teken, tabblad Hyperlink, knop Gebeurtenissen.

Kies Tabel - Eigenschappen.

Kies Tabel - Tabel splitsen.

Kies Tabel - Tabel samenvoegen.

Kies tabbladTabel - Eigenschappen. tabblad Tabel.

Kies tabbladTabel - Eigenschappen, tabblad Kolommen.

Kies tabbladTabel - Eigenschappen, tabblad Tekstverloop.

Klik met rechts in een tabel en kies Cel.

Kies Tabel - Cellen samenvoegen.

Op de werkbalk Tabel klikt u op

Pictogram

Cellen samenvoegen

Kies Tabel - Cellen splitsen.

Op de werkbalk Tabel klikt u op

Pictogram

Cellen splitsen

Kies Cel - Beveiligen in het contextmenu van een cel.

Kies Cel - Beveiliging opheffen in het contextmenu van een cel.

Open het contextmenu voor tabellen in de Navigator.

Kies Rij in het contextmenu van een cel.

Kies Rij - Hoogte in het contextmenu van een cel.

Kies Tabel - Automatische hoogte/breedte - Optimale rijhoogte.

Open de werkbalk Optimaliseren vanaf de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Optimale rijhoogte

Kies Tabel - Automatische hoogte/breedte - Rijen gelijkmatig verdelen.

Open de werkbalk Optimaliseren vanaf de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Rijen gelijkmatig verdelen

Kies Tabel - Selecteren - Rijen.

Kies Tabel - Verwijderen - Rijen.

Op de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Rij verwijderen

Kies Kolom in het contextmenu van een cel.

Kies Grootte - Kolombreedte in het contextmenu van een cel.

Kies Tabel - Automatische hoogte/breedte - Optimale kolombreedte.

Open de werkbalk Optimaliseren vanaf de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Optimale kolombreedte

Kies Tabel - Automatische hoogte/breedte - Kolommen gelijkmatig verdelen.

Open de werkbalk Optimaliseren vanaf de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Kolommen gelijkmatig verdelen

Kies Tabel - Selecteren - Kolom.

Kies Tabel - Invoegen - Kolommen.

Kies Tabel - Invoegen - Rijen.

Op de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Kolom invoegen

Pictogram

Rij invoegen

Kies Tabel - Verwijderen - Kolommen.

Op de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Kolom verwijderen

Kies Opmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen.

 Pictogram Objecteigenschappen

Objecteigenschappen

Pictogram

Frame-eigenschappen

Kies menu Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - tab Tekstraster, als Aziatische talen ondersteuning is geactiveerd

Help ons, alstublieft!