Menu Opmaak

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Initialen.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw, tabblad Initialen.

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Tekstverloop.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw, tabblad Tekstverloop.

Kies Bewerken - Zoeken en vervangen - Opmaak, tabblad Tekstverloop.

Klik met de rechtermuisknop op een alinea met het opmaakprofiel Tekstblok. Kies Alinea-opmaakprofiel, tabblad Voorwaarde.

Choose View - Styles (F11). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.

Choose Styles - Load Styles

In the Styles window. Click the Styles action icon on the top right of the Styles window and keep the mouse button pressed. Choose Load Styles from the submenu.

Different ways to open Styles window:

Choose Format - Page Style.

Choose View - Styles - open context menu New/Modify (for Page Styles).

Choose Format - Paragraph - Outline & Numbering tab.

Choose Styles - Edit Style - Outline & Numbering tab (Paragraph Styles).

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Outline & Numbering tab (Paragraph Styles).

Choose Format - Sections - Options button.

Choose Format - Page Style - Columns tab.

Kies tabbladOpmaak - Frame en object - Eigenschappen, tabblad Kolommen.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw, tabblad - Kolommen.

Kies tabbladInvoegen - Frame, tabblad Kolommen.

Kies Invoegen/Opmaak - Sectie(s), tabblad Kolommen.

Choose Format - Page Style - Footnote tab.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw, tabblad Voetnoot.

Kies Invoegen - Sectie, tabblad Voet-/eindnoten.

Kies Opmaak - Secties - Opties, tabblad Voetnoten/Eindnoten.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw (voor Alinea-opmaakprofielen).

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw (voor Tekenopmaakprofielen).

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw (voor Frameopmaakprofielen).

Choose View - Styles (F11) - open context menu Modify/New (for List Styles).

Kies Extra - AutoCorrectie - Tijdens invoer.

Kies Extra - AutoCorrectie.

Kies Extra - AutoCorrectie - Toepassen.

Kies Extra - AutoCorrectie - Wijzigingen toepassen en bewerken.

Kies Tabel - AutoOpmaak (met cursor in een tabel).

Kies Opmaak - Afbeelding.

Kies Invoegen - Afbeelding - Uit bestand, knop Eigenschappen.

Op de werkbalk Afbeelding (wanneer er afbeeldingen geselecteerd zijn), klikt u op

Pictogram

Eigenschappen van afbeeldingen

Kies tabblad Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Type.

Kies tabbladOpmaak - Frame en object - Eigenschappen, tabblad Type.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw, tabblad Type.

Kies tabbladInvoegen - Frame - Frame, tabblad Type.

Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Omloop.

Kies tabbladOpmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen, tabblad Omloop.

Kies tabblad Invoegen - Frame - Frame, tabblad Omloop.

Kies Opmaak - Frame en OLE-object, tabblad Omloop.

Kies Opmaak - Omloop - Contour bewerken.

Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Hyperlink.

Kies tabbladOpmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen, tabblad Hyperlink.

Kies tabbladInvoegen - Frame - Frame, tabblad Hyperlink.

Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Opties.

Kies tabbladOpmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen, tabblad Opties.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw, tabblad Opties.

Kies tabbladInvoegen - Frame - Frame, tabblad Opties.

Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Afbeelding.

Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Macro.

Kies tabbladOpmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen, tabblad Macro.

Kies Extra - AutoTekst - AutoTekst, knop Macro.

Kies Bewerken - ImageMap - open contextmenu - Macro.

Kies Opmaak - Teken, tabblad Hyperlink, knop Gebeurtenissen.

Kies Tabel - Eigenschappen.

Kies Tabel - Tabel splitsen.

Kies Tabel - Tabel samenvoegen.

Kies tabbladTabel - Eigenschappen. tabblad Tabel.

Kies tabbladTabel - Eigenschappen, tabblad Kolommen.

Kies tabbladTabel - Eigenschappen, tabblad Tekstverloop.

Klik met rechts in een tabel en kies Cel.

Kies Tabel - Cellen samenvoegen.

Op de werkbalk Tabel klikt u op

Pictogram

Cellen samenvoegen

Kies Tabel - Cellen splitsen.

Op de werkbalk Tabel klikt u op

Pictogram

Cellen splitsen

Kies Cel - Beveiligen in het contextmenu van een cel.

Kies Cel - Beveiliging opheffen in het contextmenu van een cel.

Open het contextmenu voor tabellen in de Navigator.

Kies Rij in het contextmenu van een cel.

Kies Rij - Hoogte in het contextmenu van een cel.

Kies Tabel - Automatische hoogte/breedte - Optimale rijhoogte.

Open de werkbalk Optimaliseren vanaf de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Optimale rijhoogte

Kies Tabel - Automatische hoogte/breedte - Rijen gelijkmatig verdelen.

Open de werkbalk Optimaliseren vanaf de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Rijen gelijkmatig verdelen

Kies Tabel - Selecteren - Rijen.

Kies Tabel - Verwijderen - Rijen.

Op de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Rij verwijderen

Kies Kolom in het contextmenu van een cel.

Kies Grootte - Kolombreedte in het contextmenu van een cel.

Kies Tabel - Automatische hoogte/breedte - Optimale kolombreedte.

Open de werkbalk Optimaliseren vanaf de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Optimale kolombreedte

Kies Tabel - Automatische hoogte/breedte - Kolommen gelijkmatig verdelen.

Open de werkbalk Optimaliseren vanaf de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Kolommen gelijkmatig verdelen

Kies Tabel - Selecteren - Kolom.

Kies Tabel - Invoegen - Kolommen.

Kies Tabel - Invoegen - Rijen.

Op de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Kolom invoegen

Pictogram

Rij invoegen

Kies Tabel - Verwijderen - Kolommen.

Op de werkbalk Tabel, klik op

Pictogram

Kolom verwijderen

Kies Opmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen.

Pictogram

Objecteigenschappen

Pictogram

Frame-eigenschappen

Menu Format - Page Style - tab Text Grid, if Asian language support is enabled

Help ons, alstublieft!