Menu Bewerken

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

In het contextmenu:

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Vanuit de bladnavigatiebalk:

Vanuit de werkbalken:

Vanaf het toetsenbord:

Vanuit het startcentrum:

Vanuit de Statusbalk:

Op de Zijbalk:


Op de Menubalk:

Kies Extra - AutoTekst

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Invoegen - AutoTekst.

In het menu Invoegen van het tabblad Invoegen, kies AutoTekst.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram AutoTekst

AutoTekst

Vanaf het toetsenbord:

+F3

Op de Menubalk:

Kies Bewerken - Database wisselen

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Extra, open de menuknop en selecteer Database wisselen.

Op de Menubalk:

Kies Bewerken - Velden.

Kies Invoegen - Velden.

Kies Invoegen - Kruisverwijzing.

In het contextmenu:

Veld bewerken

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Invoegen - Velden.

Kies Invoegen - Kruisverwijzing.

Kies Kruisverwijzing - Velden.

Kies Kruisverwijzing - Kruisverwijzingen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Kruisverwijzing

Kruisverwijzing

Pictogram Veld invoegen

Veld invoegen

Vanaf het toetsenbord:

+F2

Kies Bewerken - Voetnoten

Plaats de cursor voor het indexveld en kies vervolgens Bewerken - Verwijzing - Indexinvoer...

of klik met rechts om het contextmenu te openen - kies Indexitem bewerken

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Secties

Vanuit de Statusbalk:

Klik op het gedeelte Object-informatie.

Op de Zijbalk:

Open, in het paneel Navigatie, het contextmenu van de geselecteerde sectie en kies Bewerken.

Kies Extra - AutoTekst - AutoTekst - Naam wijzigen

Kies Bewerken - Item literatuurlijst

Op de Menubalk:

Kies Bewerken - Selectiemodus

Vanuit de Statusbalk:

Klik in het gedeelte Selectie.

Op de Menubalk:

Kies Bewerken - Tekst selecteren.

Op de Menubalk:

Kies Tekst selecteren.

Vanaf het toetsenbord:

+Shift+I

Op de Menubalk:

Kies Bewerken - DirectCursor modus

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Start menu - DirectCursor modus.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram DirectCursor Modus

DirectCursor modus

Op de Menubalk:

Kies Bewerken - Ga naar pagina.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Menu Start - Ga naar pagina.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Ga naar pagina

Ga naar pagina

Vanaf het toetsenbord:

+G

Vanuit de Statusbalk:

Klik op het gedeelte Paginanummer.

Help ons, alstublieft!