Functies van LibreOffice Math

Dit gedeelte bevat een overzicht van enkele van de belangrijkste functies en mogelijkheden die LibreOffice Math biedt.

LibreOffice Math biedt vele operatoren, functies en opmaakassistenten om u te helpen bij het maken van formules. Deze zijn allemaal duidelijk geordend in een selectievenster en u hoeft alleen maar op het benodigde element te klikken met de muis om het object in uw werk in te voegen. Er is een uitgebreide lijst met verwijzingen en zijn er vele voorbeelden te vinden in de Help.

Een formule maken

Net zoals diagrammen en afbeeldingen worden formules als objecten binnen een document gemaakt. LibreOffice Math wordt automatisch gestart als u een formule in een document invoegt. U kunt de formule maken, bewerken en opmaken met behulp van een groot aantal voorgedefinieerde tekens en functies.

Een formule rechtstreeks invoeren

Zodra u wat meer vertrouwd bent met de LibreOffice Math-taal, kunt u een formule ook direct intoetsen. Voer bijvoorbeeld deze formule in een tekstdocument in: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Selecteer deze tekst en kies Invoegen - Object - Formule. De tekst zal naar een opgemaakte formule geconverteerd worden.

note

Formules kunnen niet in LibreOffice Math worden berekend omdat het een formule-editor is (voor het schrijven en weergeven van formules) en geen rekenprogramma. Gebruik werkbladen om formules te berekenen, of de rekenfunctie in het tekstdocument voor eenvoudige berekeningen.


Een formule maken in het venster Opdrachten

Gebruik het venster Opdrachten in LibreOffice Math om een formule te schrijven en te bewerken. Terwijl u items in het venster Opdrachten invoert, ziet u het resultaat in de tekst. Gebruik de formulecursor op de werkbalk Werktuigen om het overzicht te behouden bij het maken van lange en gecompliceerde formules. Wanneer deze functie actief is, wordt de cursorpositie binnen het venster Opdrachten ook weergegeven in het tekstvenster.

Persoonlijke tekens

U kunt uw eigen tekens maken en tekens van andere lettertypen importeren. U kunt nieuwe tekens aan de standaardcatalogus van LibreOffice Math-tekens toevoegen, of uw eigen speciale catalogi maken. Er is ook een groot aantal speciale tekens beschikbaar.

Formules met contextmenu's

Gebruik de contextmenu's, die opgeroepen worden door rechts te klikken met de muis, om het werken met formules eenvoudiger te maken. Dit is vooral van toepassing op het venster Opdrachten. Dit contextmenu bevat alle opdrachten uit het paneel Formule-elementen, en ook operatoren, enzovoort, die met een muisklik in uw formule ingevoegd kunnen worden zonder dat u ze in het venster Opdrachten hoeft in te voeren.

Help ons, alstublieft!