Werkbalk Werktuigen

De werkbalk Werktuigen bevat de meest gebruikte functies.

Inzoomen

Vergroot de weergaveschaal van de formule met 25%. De huidige zoomfactor wordt weergegeven op de Statusbalk. Een selectie van beschikbare zoomopties is toegankelijk via het >contextmenu. Het contextmenu in het werkgebied bevat ook zoomopdrachten.

Pictogram Inzoomen

Inzoomen

Uitzoomen

Verkleint de weergaveschaal van de formule met 25%. De huidige zoomfactor wordt weergegeven op de Statusbalk. Een selectie van beschikbare zoomopties is toegankelijk via het >contextmenu. Het contextmenu in het werkgebied bevat ook zoomopdrachten.

Pictogram Uitzoomen

Uitzoomen

100%

Geeft het document in de werkelijk grootte weer.

Pictogram Zoom 100%

Zoom 100%

Alles weergeven

Geeft de volledige formule weer in de maximaal mogelijke grootte, zodat alle elementen worden opgenomen. De formule wordt verkleind of vergroot zodat alle formule-elementen in het werkgebied kunnen worden weergegeven. De huidige zoomfactor wordt weergegeven op de Statusbalk. Een selectie van beschikbare zoomopties is toegankelijk via het contextmenu. Het contextmenu in het werkgebied bevat ook zoomopdrachten. De zoomopdrachten en pictogrammen zijn alleen beschikbaar in Math-documenten, niet voor ingesloten Math-objecten.

Pictogram Alles weergeven

Alles weergeven

Bijwerken

Deze opdracht vernieuwt de formule in het documentvenster.

Wijzigingen in het venster Opdrachten worden automatisch ververst als Weergave automatisch vernieuwen wordt geactiveerd.

Pictogram Bijwerken

Bijwerken

Formulecursor

Gebruik dit pictogram op de werkbalk Werktuigen om de Formulecursor in of uit te schakelen. Het deel van de formule waar de cursor zich in het venster Opdrachten bevindt, wordt met een dunne rand gemarkeerd wanneer de formulecursor actief is.

Pictogram Formulecursor

Formulecursor

Symbolen

Opent het dialoogvenster Symbolen, waarin u een symbool kunt selecteren om in te voegen in een formule.

Pictogram Symbolen

Symbolen

Help ons, alstublieft!