Opmaak

Dit menu bevat de opdrachten die nodig zijn voor de opmaak van de formules.

Lettertypen

Hiermee bepaalt u welke lettertypen op formule-elementen kunnen worden toegepast.

Tekengrootte

Gebruik dit dialoogvenster om de tekengrootten voor uw formule te specificeren Selecteer een basisgrootte en alle elementen van de formule zullen worden geschaald in verhouding tot deze basis.

Afstand

>Gebruik dit dialoogvenster om de afstand tussen formule-elementen te bepalen. De afstand wordt opgegeven als een percentage in relatie tot de basisgrootte die onder Opmaak - Tekengrootte opgegeven is.

Uitlijning

U kunt de uitlijning van meerregelige formules en van formules met verschillende elementen op één regel definiëren. Maak meerregelige formules door de opdracht NEWLINE in het venster Opdrachten in te voeren.

Tekstmodus

Schakelt de tekstmodus in of uit. In de tekstmodus worden formules getoond in dezelfde hoogte als een tekstregel.

Help ons, alstublieft!