Bewerken

De opdrachten in dit menu worden gebruikt om formules te bewerken. Als aanvulling op de standaardopdrachten, (bijv., inhoud kopiëren) zijn er functies specifiek voor LibreOffice Math zoals het zoeken naar tijdelijke aanduidingen of fouten.

Ongedaan maken

Maakt de laatste opdracht of het laatst getypte item ongedaan. Klik op de pijl naast het pictogram Ongedaan maken op de werkbalk Standaard om de opdracht te selecteren die u ongedaan wilt maken.

Opnieuw

Annuleert de handeling van de laatste opdracht Ongedaan maken. Klik op de pijl naast het pictogram Opnieuw op de werkbalk Standaard om de stap die u Ongedaan wilt maken te selecteren.

Knippen

Verwijdert de selectie en kopieert deze naar het klembord.

Kopiëren

Kopieert de selectie naar het klembord.

Plakken

Voegt de inhoud van het klembord op de cursorpositie in en vervangt alle geselecteerde tekst of objecten.

Alles selecteren

Selecteert de gehele inhoud van het huidige bestand, frame of tekstobject..

Volgende markering

Plaatst de cursor bij de volgende markering (naar rechts).

Vorige markering

Plaatst de cursor bij het vorige merkteken (naar links).

Volgende fout

Plaatst de cursor bij de volgende fout (naar rechts).

Vorige fout

Plaatst de cursor bij de vorige fout (naar links).

Help ons, alstublieft!