Bestand

Dit menu bevat de algemene opdrachten voor het werken met formuledocumenten, zoals maken, openen, opslaan en afdrukken.

Nieuw

Een nieuw LibreOffice-document maken.

Openen

Opent een lokaal of extern bestand. Meerdere bestanden openen is mogelijk.

Recent geopende documenten

Geeft de recentst geopende bestanden weer. Wanneer u een bestand in de lijst wilt openen, klikt u op de naam ervan.

Assistenten

Begeleidt u bij het maken van zakelijke en persoonlijke brieven, faxen, agenda's en meer.

Sluiten

Sluit het huidige document zonder het programma af te sluiten.

Opslaan

Gebruik deze opdracht om het momenteel geopende document op te slaan.

Opslaan als

Slaat het huidige document op een andere locatie op of met een andere bestandsnaam of ander bestandstype.

Alles opslaan

Slaat alle gewijzigde LibreOffice-documenten op.

Opnieuw laden

Vervangt het huidige document door de laatste opgeslagen versie.

Versies

Slaat meerdere versies van het huidige document in hetzelfde bestand op en beheert deze versies. U kunt ook eerdere versies openen, verwijderen en vergelijken.

Exporteren

Slaat het huidige document met een andere naam en opmaak op een gespecificeerde locatie op.

Verzenden

Verzendt een kopie van het huidige document naar verschillende toepassingen.

Eigenschappen

Geeft de eigenschappen voor het huidige document weer, inclusief statistieken met het aantal woorden in het bestand en de datum waarop het is gemaakt.

Afdrukken

Drukt het huidige document, de selectie of de pagina's af die u opgeeft. U kunt ook de afdrukopties voor het huidige document instellen. De afdrukopties kunnen verschillen afhankelijk van de printer en het besturingssysteem dat u gebruikt.

Printer-instellingen

Selecteer de standaardprinter voor het huidige document en wijzig de afdrukopties.

LibreOffice afsluiten

Sluit alle LibreOffice-programma's en vraagt u om uw wijzigingen op te slaan. Deze opdracht bestaat niet op macOS-systemen.

Help ons, alstublieft!