Menu's

De menubalk bevat alle opdrachten voor het werken met LibreOffice Math. Het bevat een lijst van alle beschikbare operatoren evenals de opdrachten voor het bewerken, weergeven, ordenen, opmaken en het afdrukken van formuledocumenten en de objecten daarin. De meeste menuopdrachten zijn alleen beschikbaar wanneer u een formule maakt of bewerkt.

Notitiepictogram

Het venster met het document waaraan u wilt werken, moet worden geselecteerd om de menuopdrachten te kunnen gebruiken. Zo moet u ook een object in het document selecteren om de menuopdrachten die bij het object horen, te kunnen gebruiken.


Waarschuwingspictogram

De menu's zijn contextgevoelig. Dit betekent dat er menuopties beschikbaar zijn die relevant zijn voor het werk dat momenteel wordt uitgevoerd. Als de cursor zich in een tekst bevindt, zijn alle menuopties beschikbaar die nodig zijn om de tekst te bewerken. Als u afbeeldingen in een document hebt geselecteerd, ziet u alle menuopties die kunnen worden gebruikt om afbeeldingen te bewerken.


Bestand

Dit menu bevat de algemene opdrachten voor het werken met formuledocumenten, zoals maken, openen, opslaan en afdrukken.

Bewerken

De opdrachten in dit menu worden gebruikt om formules te bewerken. Als aanvulling op de standaardopdrachten, (bijv., inhoud kopiëren) zijn er functies specifiek voor LibreOffice Math zoals het zoeken naar tijdelijke aanduidingen of fouten.

Beeld

Stelt de weergaveschaal in en definieert welke elementen u zichtbaar wilt maken. De meeste opdrachten die u in het Opdrachten-venster kunt invoeren, zijn ook toegankelijk met een muisklik als u het Elementenvenster al hebt geopend met Beeld - Elementen .

Opmaak

Dit menu bevat de opdrachten die nodig zijn voor de opmaak van de formules.

Extra

Gebruik dit menu om een symbolencatalogus te openen en te bewerken of om een externe formule als een bestand of via het plakbord te importeren. De programma-interface kan aan uw wensen aangepast worden. U kunt ook de programma-opties veranderen.

Venster

Via het menu Venster kunt u een nieuw venster openen en de lijst met geopende documenten zien.

Help

Via het Help-menu kunt u het Help-systeem voor LibreOffice starten en bedienen.

Help ons, alstublieft!