Haakjes invoegen

Kunnen haakjes in LibreOffice Math afzonderlijk worden weergegeven, zodat de afstand ertussen vrij gedefinieerd kan worden?

U kunt individuele haakjes instellen via "left" en "right", maar de afstand tussen de haakjes staat niet vast, omdat ze zich aan het argument aanpassen. Toch kunt u haakjes zo weergeven dat de afstand ertussen vaststaat. U doet dit door een "\" (backslash) vóór de normale haakjes te plaatsen. Deze haakjes gedragen zich nu als alle andere symbolen, en de uitlijning is hetzelfde als voor andere symbolen:

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 { \langle x \rangle }

Help ons, alstublieft!