Importeer formule uit bestand

Deze opdracht opent een dialoogvenster om een formule te importeren.

Het dialoogvenster Invoegen is net zo ingesteld als het dialoogvenster Openen onder Bestand. Gebruik het dialoogvenster Invoegen om een formule die in het venster Opdrachten als bestand is opgeslagen, te laden, bewerken en tonen.

U kunt ook MathML-bestanden, die door andere toepassingen gemaakt werden, importeren. De MathML bron moet een math-element met een xmlns-attribuut met de waarde "http://www.w3.org/1998/Math/MathML" hebben. De talen MathML en StarMath zijn niet volledig compatibel, daarom moet je het importresultaat herzien. Voor meer informatie over de taal MathML zie haar specificatie.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Formule importerenKies Extra - Formule importeren


Importeer MathML van het klembord

Deze opdracht transformeert MathML-inhoud van het klembord naar StarMath en voegt het op de huidige positie van de cursor in.

Als de transformatie mislukt, wordt er niets ingevoegd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

D'oh! You found a bug (text/smath/00/00000004.xhp#etsmim not found).


Deze opdracht behandelt alleen MathML-inhoud. Als u een LibreOffice Math-formule naar het klembord heeft gekopieerd, plaatst u deze met de opdrachtPlakken onder Bewerken.

Help ons, alstublieft!