Symbolen bewerken

Gebruik dit dialoogvenster om tekens aan een symbolenset toe te voegen, symbolensets te bewerken of symbolennotaties te wijzigen. U kunt ook nieuwe symbolensets opgeven, namen aan tekens toewijzen of bestaande symbolensets wijzigen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Catalogus - Bewerken


Oud symbool

Selecteer de naam van het huidige teken. Het teken, de naam van het teken en de set waartoe het teken behoort, worden in het linkervoorbeeldvenster onder aan het dialoogvenster weergegeven.

Oude symbolenset

Deze keuzelijst bevat de naam van de huidige symbolenset. U kunt desgewenst ook een andere symbolenset selecteren.

Symbool

Geeft de namen voor de tekens in de huidige symbolenset weer. Selecteer een naam in de lijst of typ een naam voor een nieuw toegevoegd teken.

Een nieuw teken toevoegen

Selecteer het vak Lettertype en klik dan op een teken in het symbolenvenster om een teken aan een symbolenset toe te voegen. In het vak Symbool typt u een naam voor het teken. Selecteer in de keuzelijst Symbolenset een symbolenset, of typ een nieuwe naam om een nieuwe symbolenset te maken. In het rechtervoorbeeldvenster ziet u het teken dat u geselecteerd heeft. Klik op Toevoegen en dan op OK.

De naam van een teken wijzigen

Selecteer de oude naam van een teken in de keuzelijst Oud symbool om de naam te wijzigen. Voer vervolgens de nieuwe naam in het vak Symbool in. Controleer of het gewenste teken in het voorbeeldvenster staat voordat u op de knop Wijzigen klikt. Klik op OK.

Symbolenset

De keuzelijst Symbolenset bevat de namen van alle bestaande symbolensets. U kunt een symbolenset wijzigen of een nieuwe maken.

Een nieuwe symbolenset maken

Wilt u een nieuwe symbolenset maken, dan typt u een naam in de keuzelijst Symbolenset en voegt u ten minste één teken toe. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten. De nieuwe symbolenset is nu met de nieuwe naam beschikbaar.

Lettertype

Geeft de naam van het huidige lettertype weer en stelt u in staat een ander lettertype te selecteren.

Deelverzameling

Als u een niet-symbolen-lettertype in de keuzelijst Lettertype geselecteerd hebt, kunt u een Unicode-subset selecteren waarin u uw nieuwe of gewijzigde teken kunt plaatsen. Wanneer er een subset geselecteerd is, worden alle tekens die tot deze subset behoren in de bovenstaande symbolenlijst weergegeven.

Opmaakprofiel

Het huidige letterbeeld wordt weergegeven. U kunt dit veranderen door een letterbeeld in de keuzelijst te selecteren.

Toevoegen

Klik op deze knop om het weergegeven teken in het rechtervoorbeeldvenster aan de huidige symbolenset toe te voegen. Het wordt opgeslagen met de naam die in de keuzelijst Symbool wordt weergegeven. U moet een naam opgeven bij Symbool of Symbolenset om deze knop te kunnen gebruiken. Namen kunnen maar één keer gebruikt worden.

Wijzigen

Klik op deze knop om de naam van het teken in het linkervoorbeeldvenster (de oude naam wordt in de keuzelijst Oud symbool weergegeven) te vervangen door de nieuwe naam die u in de keuzelijst Symbool hebt ingevoerd.

Een teken naar een andere symbolenset verplaatsen

tip

Wilt u bijvoorbeeld de grote ALPHA van de set Grieks naar de set Speciaal verplaatsen, dan selecteert u de oude set (Grieks) en vervolgens het ALPHA-teken via de twee bovenste keuzelijsten. Het teken verschijnt in het linkervoorbeeldvenster. In de keuzelijst Symbolenset selecteert u de set Speciaal. Klik op Wijzigen en dan op OK. Het ALPHA-teken staat nu alleen in de symbolenset Speciaal.


Verwijderen

Klik om het teken in het linkervoorbeeldvenster uit de huidige symbolenset te verwijderen. Er wordt geen beveiligingsvraag gesteld. Verwijdert u het laatste teken van een symbolenset, dan verwijdert u daarmee ook de hele symbolenset.

note

U kunt ook altijd op Annuleren klikken om het dialoogvenster te sluiten zonder eventuele wijzigen op te slaan.


Help ons, alstublieft!