Symbolen

Opent het dialoogvenster Symbolen, waarin u een symbool kunt selecteren om in te voegen in een formule.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Catalogus

Op de werkbalk Werktuigen klikt u op

Pictogram Symbolen

Symbolen


Symbolenset

Alle tekens worden in symbolensets georganiseerd. Selecteer de gewenste symbolenset in de keuzelijst. De overeenkomstige groep tekens verschijnt in het onderstaande veld.

Wanneer er een teken geselecteerd wordt, verschijnt zijn opdrachtnaam onder de symbolenlijst en een vergrote versie in het vak rechts. De naam die in het venster Opdrachten getypt wordt, moet precies hetzelfde zijn als de naam die hier wordt weergegeven (hoofdlettergevoelig).

Selecteer een teken in de lijst en klik op Invoegen om een teken in te voegen. De overeenkomstige opdrachtnaam verschijnt in het venster Opdrachten.

Bewerken

Klik hier om het dialoogvenster Symbolen bewerken te openen.

Toepassen

De gewijzigde of geselecteerde waarden toepassen zonder het dialoogvenster te sluiten.

Help ons, alstublieft!