Uitlijning

U kunt de uitlijning van meerregelige formules en van formules met verschillende elementen op één regel definiëren. Maak meerregelige formules door de opdracht NEWLINE in het venster Opdrachten in te voeren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Uitlijning


Dialoogvenster Uitlijning

Horizontaal

Specificeert het type horizontale uitlijning voor meerregelige formules.

Links

Lijnt de geselecteerde elementen van een formule op links uit.

Tippictogram

Tekst wordt altijd links uitgelijnd.


Gecentreerd

Lijnt de elementen van een formule gecentreerd uit.

Rechts

Lijnt de elementen van een formule op rechts uit.

Standaard

Klik op deze knop om uw wijzigingen op te slaan als de standaardinstellingen voor alle nieuwe formules. Er verschijnt een beveiligingsvraag vóór de wijzigingen worden opgeslagen.

Dialoogvenster Standaardwaarden opslaan

Help ons, alstublieft!