Tekengrootten

Gebruik dit dialoogvenster om de tekengrootten voor uw formule te specificeren Selecteer een basisgrootte en alle elementen van de formule zullen worden geschaald in verhouding tot deze basis.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Tekengrootte


Dialoogvenster Tekengrootte

Basis grootte

Alle elementen van een formule worden proportioneel geschaald naar de basisgrootte. Om de basisgrootte te wijzigen, selecteert of typt u de gewenste puntgrootte (pt). U kunt ook andere maateenheden of andere metrieken gebruiken, die vervolgens automatisch worden omgezet in punten.

Tippictogram

Om de standaard grootte, (12 pt), die wordt gebruikt in LibreOffice Math, permanent te veranderen, moet u eerste de grootte (bijvoorbeeld, 11 pt) instellen en vervolgens op de knop Standaard klikken.


Relatieve grootten

In deze sectie kunt u de relatieve grootte voor elk elementtype bepalen ten opzichte van de basisgrootte.

Tekst

Selecteer de grootte voor de tekst in een formule relatief aan de basisgrootte.

Indices

Selecteer de relatieve grootte voor de indices in een formule in verhouding tot de basisgrootte.

Functies

Selecteer de relatieve grootte voor namen en andere functie-elementen in een formule in verhouding tot de basisgrootte.

Operatoren

Selecteer de relatieve grootte voor de wiskundige operatoren in een formule in verhouding tot de basisgrootte.

Begrenzing

Selecteer de relatieve grootte voor de begrenzingen in een formule in verhouding tot de basisgrootte.

Standaard

Klik op deze knop om uw wijzigingen op te slaan als standaard voor alle nieuwe formules. Er verschijnt een beveiligingsvraag vóór de wijzigingen worden opgeslagen.

Dialoogvenster Standaardwaarden opslaan

Help ons, alstublieft!