Overige symbolen

Geeft allerlei wiskundige tekens weer.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu in het venster Opdrachten en kies Overige

Kies Beeld - Elementen; selecteer dan in het paneel Elementen Overige in de keuzelijst.


Symbolen in detail

Pictogram Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Hiermee wordt het teken voor een partiƫle afgeleide ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: partial

Pictogram Oneindig

Oneindig

Hiermee wordt het teken voor oneindig ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: infinity of infty

Pictogram Nabla

Nabla

Hiermee wordt het teken voor een Nabla-vector ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: nabla

Pictogram Bestaat er

Er bestaan

Voegt het symbool in voor een existentiƫle kwantor. Opdracht voor het venster Opdrachten: bestaat

Pictogram Bestaat er niet

Er bestaan geen

Voegt het symbool voor een existentiƫle kwantor in. Commando voor het venster Opdrachten: noteexists

Pictogram Voor alle

Voor alle

Hiermee wordt het teken voor een universele kwantificatie "Voor alle ... geldt" ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: forall

Pictogram h streep

h Balk

Hiermee wordt het teken voor een h-streep ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: hbar

Pictogram Lamba-streep

Lambda Balk

Hiermee wordt het teken voor een lambda-streep ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: lambdabar

Pictogram Reƫel deel

Reƫle deel

Hiermee wordt het teken voor het reƫle deel van een complex getal ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: re

Pictogram Imaginair deel

Imaginaire deel

Hiermee wordt het teken voor het imaginaire deel van een complex getal ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: im

Pictogram Weierstrass p

Weierstrass p

Via dit pictogram wordt een Weierstrass p-functieteken ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: wp

Pictogram Pijl naar links

Pijl naar links

Via dit pictogram wordt een pijl naar links ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: leftarrow

Pictogram Pijl naar rechts

Pijl naar rechts

Via dit pictogram wordt een pijl naar rechts ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: rightarrow

Pictogram Pijl naar boven

Pijl omhoog

Via dit pictogram wordt een pijl omhoog ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: uparrow

Pictogram Pijl naar beneden

Pijl omlaag

Via dit pictogram wordt een pijl naar beneden ingevoegd. Opdracht voor het venster Opdrachten: downarrow

Pictogram Ellips

Weglatingsteken

Via dit pictogram wordt een weglatingsteken ingevoegd (drie lage horizontale puntjes). Opdracht voor het venster Opdrachten: dotslow

Pictogram Ellips met wiskundige as

Math-as weglatingsteken

Via dit pictogram wordt een as-weglatingsteken ingevoegd (drie verticale gecentreerde horizontale puntjes). Opdracht voor het venster Opdrachten: dotsaxis

Pictogram Verticale ellips

Verticale weglatingsteken

Via dit pictogram wordt een verticaal weglatingsteken ingevoegd (drie verticale puntjes). Opdracht voor het venster Opdrachten: dotsvert

Pictogram Opwaartse diagonale ellips

Opwaartse diagonale weglatingsteken

Via dit pictogram wordt een weglatingsteken diagonaal omhoog ingevoegd (drie puntjes op de diagonaal van linksonder naar rechtsboven). Opdracht voor het venster Opdrachten: dotsup of dotsdiag

Pictogram Neerwaartse diagonale ellips

Neerwaarts diagonaal weglatingsteken

Via dit pictogram wordt een weglatingsteken diagonaal omlaag ingevoegd (drie puntjes op de diagonaal van linksboven naar rechtsonder). Opdracht voor het venster Opdrachten: dotsdown

U kunt een omgekeerde epsilon invoegen door backepsilon in het venster Opdrachten te typen.

Typ <?> in het venster Opdrachten om een tijdelijke aanduiding in uw formule in te voegen.

Help ons, alstublieft!