Overige

Getypte opdracht(en)

Symbool in het paneel Elementen

Betekenis

<?>

tijdelijke aanduiding

dotsaxis

Pictogram

drie punten horizontaal

dotsdown

Pictogram

drie diagonale punten van linksboven naar rechtsonder

dotslow

Pictogram

Weglatingsteken

dotsup of dotsdiag

Pictogram

drie diagonale punten van linksonder naar rechtsboven

dotsvert

Pictogram

drie punten verticaal

downarrow

Pictogram

pijl naar beneden

exists

Pictogram

universele kwantor, vóór alles

notexists

Pictogram

Existentiële kwantificatie, deze bestaat niet

forall

Pictogram

Universal quantifier, voor alle

hbar

Pictogram

h met lijn er boven

im

Pictogram

imaginair deel van een complex getal

infinity of infty

Pictogram

oneindig

lambdabar

Pictogram

lambda met lijn er boven

leftarrow

Pictogram

pijl naar links

nabla

Pictogram

nabla-vector

partial

Pictogram

partiële afgeleide van

re

Pictogram

reëel deel van een complex getal

rightarrow

Pictogram

pijl naar rechts

uparrow

Pictogram

pijl naar boven

wp

Pictogram

p-functie, Weierstrass p


Overige symbolen

Geeft allerlei wiskundige tekens weer.

Help ons, alstublieft!