Operatoren

Getypte opdracht(en)

Symbool in het paneel Elementen

Betekenis

coprod

Pictogram

coproduct

from

Pictogram

ondergrens van een operator

from to

Pictogram

bereik van ... tot en met

iiint

Pictogram

drievoudige integraal

iint

Pictogram

dubbele integraal

int

Pictogram

integraal

liminf

ondergrens

limsup

bovengrens

lint

Pictogram

Boogintegraal

llint

Pictogram

Dubbele boogintegraal

lllint

Pictogram

Drievoudige boogintegraal

oper

tijdelijke aanduiding, gebruikergedefinieerde operator

prod

Pictogram

product

sum

Pictogram

som

to

Pictogram

bovengrens van een operator

lim

Pictogram

limiet


Operatoren

U kunt uit verschillende operatoren kiezen om uw LibreOffice Math-formule te structureren. Alle beschikbare operators verschijnen in het onderste deel van het deelvenster Elementen. Ze worden ook weergegeven in het contextmenu van het Opdrachten-venster. Alle operatoren die niet in het Elementen-paneel of in het contextmenu voorkomen, moeten handmatig in het Opdrachten-venster worden getypt.

Help ons, alstublieft!