Operatoren

Getypte opdracht(en)

Symbool in het paneel Elementen

Betekenis

coprod

Icon

coproduct

from

Icon

ondergrens van een operator

from to

Icon

bereik van ... tot en met

iiint

Icon

drievoudige integraal

iint

Icon

dubbele integraal

int

Icon

integraal

liminf

ondergrens

limsup

bovengrens

lint

Icon

Boogintegraal

llint

Icon

Dubbele boogintegraal

lllint

Icon

Drievoudige boogintegraal

oper

tijdelijke aanduiding, gebruikergedefinieerde operator

prod

Icon

product

sum

Icon

som

to

Icon

bovengrens van een operator

lim

Icon

limiet


Operatoren

U kunt uit verschillende operatoren kiezen om uw LibreOffice Math-formule te structureren. Alle beschikbare operatoren verschijnen in het onderste deel van het paneel Elementen. Ze worden ook opgesomd in het context-menu van het venster Opdrachten. Alle operatoren die niet in het paneel Elementen of in het contextmenu zijn opgenomen, moeten handmatig worden ingevoerd in het venster Opdrachten.

Help ons, alstublieft!