Operatoren

Getypte opdracht(en)

Symbool in het paneel Elementen

Betekenis

coprod

Pictogram

coproduct

from

Pictogram

ondergrens van een operator

from to

Pictogram

bereik van ... tot en met

iiint

Pictogram

drievoudige integraal

iint

Pictogram

dubbele integraal

int

Pictogram

integraal

liminf

ondergrens

limsup

bovengrens

lint

Pictogram

Boogintegraal

llint

Pictogram

Dubbele boogintegraal

lllint

Pictogram

Drievoudige boogintegraal

oper

tijdelijke aanduiding, gebruikergedefinieerde operator

prod

Pictogram

product

sum

Pictogram

som

to

Pictogram

bovengrens van een operator

lim

Pictogram

limiet


Operatoren

U kunt uit verschillende operatoren kiezen om uw LibreOffice Math-formule te structureren. Alle beschikbare operatoren verschijnen in het onderste deel van het paneel Elementen. Ze worden ook opgesomd in het context-menu van het venster Opdrachten. Alle operatoren die niet in het paneel Elementen of in het contextmenu zijn opgenomen, moeten handmatig worden ingevoerd in het venster Opdrachten.

Help ons, alstublieft!