Functies

Getypte opdracht(en)

Symbool in het paneel Elementen

Betekenis

abs

Pictogram Absolute waarde

Absolute waarde

arccos

Icon Inverse cosine or arccosine

Inverse cosinus of boogcosinus

arccot

Icon Inverse cotangent or arccotangent

Inverse contangens of boogcotangens

arcosh

Icon Inverse hyperbolic cosine

Inverse hyperbolische cosinus

arcoth

Icon Inverse hyperbolic cotangent

Inverse hyperbolische cotangens

arcsin

Icon Inverse sine or arcsine

Inverse sinus of boogsinus

arctan

Icon Inverse tangent or arctangent

Inverse tangens of boogtangens

arsinh

Icon Inverse hyperbolic sine

Inverse hyperbolische sinus

artanh

Icon Inverse hyperbolic tangent

Inverse hyperbolische tangens

backepsilon

Omgekeerde epsilon

cos

Pictogram Cosinus

Cosinus

cosh

Pictogram Cosinus hyperbolicus

Hyperbolische cosinus

cot

Pictogram Cotangens

Cotangens

coth

Pictogram Cotangens hyperbolicus

Hyperbolische cotangens

exp

Icon General exponential function

Algemene exponentiële functie

fact

Pictogram Faculteit

Faculteit

func e^{}

Pictogram Natuurlijk exponentieel functie

Natuurlijke exponentiële functie

ln

Pictogram Natuurlijke logaritme

Natuurlijk logaritme

log

Pictogram Logaritme

Algemeen logaritme

nroot

Icon n-th root of x

n-de wortel van x

sin

Pictogram Sinus

Sinus

sinh

Pictogram Sinus hyperbolicus

Hyperbolische sinus

sqrt

Pictogram Vierkantswortel

Vierkantswortel

sub

x met index n

sup

Icon n-th power of x

n-de macht van x

tan

Pictogram Tangens

Tangens

tanh

Pictogram Tangens hyperbolicus

Hyperbolische tangens


Functies

Kies een functie in het onderste deel van het paneel Elementen. Deze functies staan ook vermeld in het context-menu van het venster Opdrachten Elke functie die niet in het paneel Elementen is opgenomen, moet handmatig worden ingevoerd in het venster Opdrachten.

Help ons, alstublieft!