Matrix met verschillende tekengrootten

In dit voorbeeld ziet u hoe u een matrix met verschillende lettergrootten kunt maken in LibreOffice Math. U kunt dit voorbeeld naar het venster Opdrachten kopiëren met behulp van het klembord en het in uw eigen formule gebruiken.

Matrix met verschillende tekengroottes

func G^{(%alpha" ," %beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]

Help ons, alstublieft!