Opmaak

U kunt kiezen uit verschillende opties voor het opmaken van een LibreOffice Math-formule. De opmaakopties worden weergegeven in het onderste deel van het deelvenster Elementen. Deze opties worden ook vermeld in het contextmenu van het Opdrachten-venster.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu in het venster Opdrachten en kies Opmaak

Kies Beeld - Elementen; selecteer dan in het paneel Elementen Opmaak in de keuzelijst.


Hieronder volgt een complete lijst van alle beschikbare opties voor opmaak in LibreOffice Math. Het pictogram naast de optie voor de opmaak geeft aan dat deze bereikbaar is via het paneel Elementen (menu Beeld - Elementen) of via het context-menu van het venster Opdrachten.

Notitiepictogram

De letter a verwijst naar de tijdelijke aanduiding in uw formule die u aan de respectievelijke opmaak zou willen toewijzen. U kunt dat teken vervangen door elk ander teken dat u wilt.


Opmaakopties

Pictogram Superscrips links

Superscript links

Voegt superscript links van een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook <?>lsup{<?>} in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Superscript boven

Superscript boven

Voegt superscript direct boven een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook <?>csup<?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Superscript rechts

Superscript rechts

Voegt superscript rechts van een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook <?>^{<?>} rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren, of rsup of sup gebruiken.

Pictogram Verticale rangschikking (2 elementen)

Verticaal stapelen (2 elementen)

Voegt een verticale stapel (binomiaal) van twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook binom<?><?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Nieuwe regel

Nieuwe regel

Voegt een nieuwe regel in uw document in. U kunt ook newline rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Subscript links

Subscript links

Voegt subscript links van een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook <?>lsub{<?>} in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Subscript beneden

Subscript onder

Voegt subscript direct onder een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook <?>csub<?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Subscript rechts

Subscript rechts

Voegt subscript rechts van een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook <?>_{<?>} in het venster Opdrachten invoeren, en het liggende subscriptstreepje kan vervangen worden door rsub of sub.

Pictogram Verticale rangschikking

Verticaal stapelen (3 elementen)

Voegt een verticale stapel van drie tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook stack {<?>#<?>#<?>} in het venster Opdrachten typen.

Pictogram Kleine opening

Kleine opening

Voegt een kleine opening tussen een tijdelijke aanduiding en een element in. U kunt ook ` rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren. De opdracht moet links of rechts van een teken, variabele, getal of de volledige opdracht worden geplaatst.

Pictogram Links uitlijnen

Links uitlijnen

Dit pictogram wijst links uitlijnen toe aan a en voegt een tijdelijke aanduiding in. U kunt alignl<?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Gecentreerd uitlijnen

Uitlijnen naar horizontale midden

Wijst horizontaal gecentreerd uitlijnen toe aan a en voegt een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook alignc<?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Rechts uitlijnen

Rechts uitlijnen

Voegt de opdracht voor rechts uitlijnen en een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook alignr<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Matrix rangschikking

Matrix stapelen

Dit pictogram voegt een matrix met vier tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren. De positie van een element in dit diagram wordt met twee coƶrdinaten aangegeven; de eerste specificeert het rijnummer en de tweede het kolomnummer. U kunt deze matrix in elke richting uitbreiden door in het venster Opdrachten tekens toe te voegen.

Pictogram Ruimte

Opening

Dit pictogram voegt een opening of spatie tussen tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook ~ rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren. De opdracht moet links of rechts van een teken, variabele, getal of de volledige opdracht worden geplaatst.

De opdrachten alignl, alignc en alignr zijn vooral effectief als u

Bij het gebruiken van de uitlijningsopdrachten dient u erop te letten dat

Gebruik de opdracht "matrix rangschikking"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Links uitlijnen

Als een regel of een expressie met tekst begint, wordt deze standaard links uitgelijnd. U kunt dit wijzigen met een van de uitlijningsopdrachten. Een voorbeeld is stack{a+b-c*d#alignr "tekst"}, waarbij "tekst" rechts uitgelijnd verschijnt. Tekst moet altijd tussen aanhalingstekens staan.

De standaard gecentreerde formules kunnen naar links worden uitgelijnd zonder het menu Opmaak ā€“ Uitlijning te gebruiken. Plaats een lege tekenreeks, dat zijn de aanhalingstekens die altijd rondom tekst staan, vĆ³Ć³r het gedeelte van de formule dat u wilt uitlijnen. Wanneer u bijvoorbeeld "" a+b newline "" c+d invoert, worden beide vergelijkingen links uitgelijnd in plaats van gecentreerd.

Waarschuwingspictogram

Wanneer u informatie in het venster Opdrachten typt, let er dan op dat voor bepaalde opmaak spaties zijn vereist voor de juiste structuur. Dit is vooral belangrijk wanneer u waarden invoert (bijvoorbeeld een lsup{3}) in plaats van tijdelijke aanduidingen.


Klik op Haakjes en groeperen voor meer informatie over opmaken in LibreOffice Math.

Met nuttige informatie over Indices en exponenten enSchalen kunt u uw document op de best mogelijke manier organiseren.

Help ons, alstublieft!