Opmaak

U kunt kiezen uit verschillende opties voor het opmaken van een LibreOffice Math-formule. De opties voor opmaak worden in het onderste deel van het paneel Elementen weergegeven. Deze opties staan ook vermeld in het context-menu van het venster Opdrachten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu in het venster Opdrachten en kies Opmaak

Kies Beeld - Elementen; selecteer dan in het paneel Elementen Opmaak in de keuzelijst.


Hieronder volgt een complete lijst van alle beschikbare opties voor opmaak in LibreOffice Math. Het pictogram naast de optie voor de opmaak geeft aan dat deze bereikbaar is via het paneel Elementen (menu Beeld - Elementen) of via het context-menu van het venster Opdrachten.

Notitiepictogram

De letter a verwijst naar de tijdelijke aanduiding in uw formule die u aan de respectievelijke opmaak zou willen toewijzen. U kunt dat teken vervangen door elk ander teken dat u wilt.


Opmaakopties

Superscript left Icon

Superscript links

Voegt superscript links van een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook <?>lsup{<?>} in het venster Opdrachten invoeren.

Superscript top Icon

Superscript boven

Voegt superscript direct boven een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook <?>csup<?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Superscript right Icon

Superscript rechts

Voegt superscript rechts van een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook <?>^{<?>} rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren, of rsup of sup gebruiken.

Vertical stack (2 elements) Icon

Verticaal stapelen (2 elementen)

Voegt een verticale stapel (binomiaal) van twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook binom<?><?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

New line Icon

Nieuwe regel

Voegt een nieuwe regel in uw document in. U kunt ook newline rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Subscript left Icon

Subscript links

Voegt subscript links van een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook <?>lsub{<?>} in het venster Opdrachten invoeren.

Subscript bottom Icon

Subscript onder

Voegt subscript direct onder een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook <?>csub<?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Subscript right Icon

Subscript rechts

Voegt subscript rechts van een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook <?>_{<?>} in het venster Opdrachten invoeren, en het liggende subscriptstreepje kan vervangen worden door rsub of sub.

Vertical stack (3 elements) Icon

Verticaal stapelen (3 elementen)

Voegt een verticale stapel van drie tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook stack {<?>#<?>#<?>} in het venster Opdrachten typen.

Small gap Icon

Kleine opening

Voegt een kleine opening tussen een tijdelijke aanduiding en een element in. U kunt ook ` rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren. De opdracht moet links of rechts van een teken, variabele, getal of de volledige opdracht worden geplaatst.

Align left Icon

Links uitlijnen

Dit pictogram wijst links uitlijnen toe aan a en voegt een tijdelijke aanduiding in. U kunt alignl<?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Align to horizontal center Icon

Uitlijnen naar horizontale midden

Wijst horizontaal gecentreerd uitlijnen toe aan a en voegt een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook alignc<?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Align right Icon

Rechts uitlijnen

Voegt de opdracht voor rechts uitlijnen en een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook alignr<?> in het venster Opdrachten invoeren.

Matrix stack Icon

Matrix stapelen

Dit pictogram voegt een matrix met vier tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren. De positie van een element in dit diagram wordt met twee coördinaten aangegeven; de eerste specificeert het rijnummer en de tweede het kolomnummer. U kunt deze matrix in elke richting uitbreiden door in het venster Opdrachten tekens toe te voegen.

Gap Icon

Opening

Dit pictogram voegt een opening of spatie tussen tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook ~ rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren. De opdracht moet links of rechts van een teken, variabele, getal of de volledige opdracht worden geplaatst.

De opdrachten alignl, alignc en alignr zijn vooral effectief als u

Bij het gebruiken van de uitlijningsopdrachten dient u erop te letten dat

Gebruik de opdracht "matrix rangschikking"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Links uitlijnen

Als een regel of een expressie met tekst begint, wordt deze standaard links uitgelijnd. U kunt dit wijzigen met een van de uitlijningsopdrachten. Een voorbeeld is stack{a+b-c*d#alignr "tekst"}, waarbij "tekst" rechts uitgelijnd verschijnt. Tekst moet altijd tussen aanhalingstekens staan.

De standaard gecentreerde formules kunnen naar links worden uitgelijnd zonder het menu Opmaak – Uitlijning te gebruiken. Plaats een lege tekenreeks, dat zijn de aanhalingstekens die altijd rondom tekst staan, vóór het gedeelte van de formule dat u wilt uitlijnen. Wanneer u bijvoorbeeld "" a+b newline "" c+d invoert, worden beide vergelijkingen links uitgelijnd in plaats van gecentreerd.

Waarschuwingspictogram

Wanneer u informatie in het venster Opdrachten typt, let er dan op dat voor bepaalde opmaak spaties zijn vereist voor de juiste structuur. Dit is vooral belangrijk wanneer u waarden invoert (bijvoorbeeld een lsup{3}) in plaats van tijdelijke aanduidingen.


Klik op Haakjes en groeperen voor meer informatie over opmaken in LibreOffice Math.

Met nuttige informatie over Indices en exponenten enSchalen kunt u uw document op de best mogelijke manier organiseren.

Help ons, alstublieft!