Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu in het venster Opdrachten en kies Attributen

Kies Beeld - Elementen; selecteer dan in het paneel Elementen Attributen in de keuzelijst.


Hieronder volgt een complete lijst van alle beschikbare attributen in LibreOffice Math. Het symbool naast het attribuut geeft aan dat het bereikbaar is via het paneel Elementen (kies Beeld - Formule-elementen) of via het context-menu van het venster Opdrachten.

Notitiepictogram

In de omschrijving van de volgende attribuutfuncties verwijst de letter a in het pictogram naar de tijdelijke aanduiding die u aan het respectievelijke attribuut zou willen toewijzen. U kunt dat teken vervangen door elk ander teken dat u kiest.


Attribuutfuncties

Acute accent Icon

Accent acute

Voegt een tijdelijke aanduiding in met een accent aigu. U kunt ook acute<?> in het venster Opdrachten typen.

Grave accent Icon

Accent grave

Voegt een tijdelijke aanduiding met accent grave (grave) in. U kunt ook grave <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Reverse Circumflex Icon

Accent circonflexe omkeren

Voegt een tijdelijke aanduiding in met een omgekeerde circumflex (vinkje) erboven. U kunt ook check<?> in het venster Opdrachten typen.

Breve Icon

Breve

Voegt een tijdelijke aanduiding met een breve in. U kunt ook breve <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Circle Icon

Cirkel

Voegt een tijdelijke aanduiding in met een cirkel erboven. U kunt ook circle <?> in het venster Opdrachten typen.

Vector arrow Icon

Vectorpijl

Voegt een tijdelijke aanduiding in met een vectorpijl erboven. U kunt ook vec <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Harpoon Arrow Icon

Harpoon arrow

Insert a placeholder with a harpoon arrow. You can also type harpoon <?> in the Commands window.

Tilde Icon

Tilde

Voegt een tijdelijke aanduiding met een tilde in. U kunt ook tilde <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Circumflex Icon

circonflexe

Voegt een tijdelijke aanduiding met een circonflexe ("hoedje") in. U kunt ook hat <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Line above (bar) Icon

Bovenstaande regel (balk)

Voegt een tijdelijke aanduiding met een lijn ("balk") in. U kunt ook bar <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Dot Icon

Punt

Voegt een tijdelijke aanduiding in met een punt erboven. U kunt ook dot <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Wide vector arrow Icon

Brede vectorpijl

Voegt een brede vectorpijl en een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook widevec in het venster Opdrachten invoeren.

Wide harpoon arrow Icon

Wide harpoon arrow

Inserts a wide harpoon arrow with a placeholder. You can also type wideharpoon in the Commands window.

Wide tilde Icon

Brede tilde

Voegt een brede tilde en een tijdelijke aanduiding in. U kunt ook widetilde rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Wide circumflex Icon

Brede circonflexe

Voegt een brede circonflexe ("hoedje") en tijdelijke aanduiding in. U kunt ook widehat in het venster Opdrachten invoeren.

Double dot Icon

Dubbele punt

Voegt een tijdelijke aanduiding in met twee punten erboven. U kunt ook ddot <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Line over Icon

Lijn boven

Voegt een tijdelijke aanduiding in met een lijn erboven. U kunt ook overline <?> in het venster Opdrachten invoeren. De lijn wordt vanzelf aan de juiste lengte aangepast.

Line below Icon

Lijn eronder

Voegt een tijdelijke aanduiding in met een lijn eronder. U kunt ook underline <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Line through (overstrike) Icon

Lijn doorheen (doorhalen)

Voegt een tijdelijke aanduiding in met een lijn erdoor (of erboven). U kunt ook overstrike <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Triple dot Icon

Drievoudig punt

Voegt een tijdelijke aanduiding in met drie punten erboven. U kunt ook dddot <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Transparent Icon

Transparant

Voegt een tijdelijke aanduiding voor een transparant teken in. Dit teken neemt de ruimte in van a, maar geeft het niet weer. U kunt ook phantom <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Icon

Vet lettertype

Voegt een tijdelijke aanduiding met de opmaak vet in. U kunt ook bold <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Icon

Cursief lettertype

Voegt een tijdelijke aanduiding met de opmaak cursief in. U kunt ook ital <?> of italic <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Icon

Afmetingen wijzigen

Voegt een opdracht voor verandering van de tekengrootte en twee tijdelijke aanduidingen in. De eerste tijdelijke aanduiding verwijst naar de tekengrootte (bijvoorbeeld 12) en de tweede bevat de tekst. Vergeet niet een spatie tussen de waarden te plaatsen voor de juiste structuur. U kunt ook size <?> <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Icon

Lettertype veranderen

Voegt een opdracht voor verandering van het lettertype in, met twee tijdelijke aanduidingen. Vervang de eerste tijdelijke aanduiding door de naam van een van de aangepaste lettertypen, Serif, Sans of Vast. Vervang de tweede met de tekst. U kunt ook font <?> <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Gebruik de opdracht color om de kleur van uw formule te wijzigen. Voer color in, dan de naam van de kleur (de beschikbare kleuren zijn white, black, cyan, magenta, red, blue, green en yellow), gevolgd door de formule, een teken of een tekenreeks. Wanneer u color green size 20 a invoert, resulteert dit in een groene letter a met een grootte van 20.

De opdrachten nbold en nitalic verwijderen de vet of cursief opgemaakte standaardlettertypen uit formulecomponenten. Verwijder bijvoorbeeld het cursief zijn van de letter x in de formule 5 x + 3=28 door nitalic vóór de x in te voeren, dus als 5 nitalic x + 3=28.

Notitiepictogram

De attributen acute, bar, breve, check, circle, dot, ddot, dddot, grave, hat, tilde en vec hebben vaste afmetingen. Hun breedte of lengte kan niet worden aangepast wanneer zij boven een brede aanduiding geplaatst zijn.


Wilt u de grootte veranderen, dan kunt u size n, +n, -n, *n en /n gebruiken, waarin n een tijdelijke aanduiding is. Deze methode is handig als de basisgrootte van de formule aan veranderingen onderhevig is. De opdrachten size +n en size -n wijzigen de grootte in punten, terwijl size *n en size /n de grootte in percentages wijzigen. De opdracht size *1.17 maakt een teken bijvoorbeeld precies 17% groter.

Waarschuwingspictogram

Let er op dat sommige items spaties vereisen voor de juiste structuur. Dit is speciaal van belang als u attributen specificeert met vaste waarden in plaats van tijdelijke aanduidingen.


For more information about formatting in LibreOffice Math, see Brackets and Grouping.

Informatie over attributen, indices en exponenten en schalen kan u helpen uw documenten efficiënter te structureren.

Help ons, alstublieft!