Functies

Kies een functie in het onderste deel van het deelvenster Elementen. Deze functies worden ook vermeld in het contextmenu van het Opdrachten-venster. Alle functies die niet in het deelvenster Elementen staan, moeten handmatig worden getypt in het venster Opdrachten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu in het venster Opdrachten en kies Functies

Kies Beeld - Elementen; selecteer dan in het paneel Elementen Functies in de keuzelijst.


Hieronder volgt een lijst van alle functies die verschijnen in het venster Elementen. Het pictogram naast de functie geeft aan dat die bereikbaar is via het paneel Elementen (menu Beeld - Elementen) of via het context-menu van het venster Opdrachten.

Lijst van functies

Pictogram Natuurlijk Exponentieel functie

Natuurlijk exponentieel functie

Voegt een natuurlijk exponentieel functie in. U kunt ook func e^<?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Natuurlijke logaritme

Natuurlijk logaritme

Voegt een natuurlijk logaritme (basis e) met één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook ln(<?>) in het venster Commands invoeren.

Pictogram Exponentiële functie

Exponentieel

Voegt een exponentiële functie en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook exp(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Logaritme

Logaritme

Voegt een logaritme (grondtal 10) en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook log(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Macht

Macht

Voegt een X in de Y macht in. U kunt ook <?>^{<?>} in het venster Opdrachten invoeren. U kunt het teken ^ vervangen met rsup or sup.

Pictogram Sinus

Sinus

Voegt een sinusfunctie en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook sin(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Cosinus

Cosinus

Voegt een cosinusfunctie en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook cos(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Tangens

Tangens

Voegt een tangensfunctie en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook tan(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Cotangens

Cotangens

Voegt een cotangensfunctie en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook cot(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Sinus hyperbolicus

Hyperbolische sinus

Voegt een hyperbolische sinus en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook sinh(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Vierkantswortel

Vierkantswortel

Voegt een vierkantswortel-teken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook sqrt(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Cosinus hyperbolicus

Hyperbolische cosinus

Voegt een hyperbolisch cosinus-teken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook cosh(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Tangens hyperbolicus

Hyperbolische tangens

Voegt het teken voor hyperbolische tangens, en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook tanh(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Cotangens Hyperbolicus

Hyperbolische cotangens

Voegt het teken voor hyperbolische cotangens, en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook coth(<?>) rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram n-de machtswortel

n-de wortel

Voegt het teken voor n -de wortel, en twee tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook nroot n x in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Boogsinus

Boogsinus

Voegt een boogsinus-teken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook arcsin(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Boogcosinus

Boogcosinus

Voegt een boogcosinus-teken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook arccos(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Boogtangens

Boogtangens

Voegt een boogtangens-teken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook arctan(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Boogcotangens

Boogcotangens

Voegt een boogcotangens-teken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook arccot(<?>) rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Absolute waarde

Absolute waarde

Voegt het teken voor absolute waarde, en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook abs(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Gebied sinus hyperbolicus

Inverse hyperbolische sinus

Voegt het teken voor inverse hyperbolische sinus, en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook arsinh(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Gebied cosinus hyperbolicus

Inverse hyperbolische cosinus

Voegt het teken voor inverse hyperbolische cosinus, en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook arcosh(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Gebied tangens hyperbolicus

Inverse hyperbolische tangens

Voegt het teken voor inverse hyperbolische tangens, en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook artanh(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Gebied cotangens hyperbolicus

Inverse hyperbolische cotangens

Voegt het teken voor inverse hyperbolische cotangens, en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook arcoth(<?>) in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Faculteit

Faculteit

Voegt het faculteit-teken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook fact <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Tippictogram

U kunt ook een index of een exponent aan een functie toewijzen. Wanneer u bijvoorbeeld sin^2x invoert, resulteert dit in de functie: sinus tot de macht 2x.


Waarschuwingspictogram

Bij het handmatig invoeren van informatie in het venster Opdrachten dient u er op te letten dat voor een aantal functies spaties zijn vereist (bijvoorbeeld: abs 5=5 ; abs -3=3).


Help ons, alstublieft!