Operatoren

U kunt uit verschillende operatoren kiezen om uw LibreOffice Math-formule te structureren. Alle beschikbare operators verschijnen in het onderste deel van het deelvenster Elementen. Ze worden ook weergegeven in het contextmenu van het Opdrachten-venster. Alle operatoren die niet in het Elementen-paneel of in het contextmenu voorkomen, moeten handmatig in het Opdrachten-venster worden getypt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu in het venster Opdrachten en kies Operatoren

Kies Beeld - Elementen; selecteer dan in het paneel Elementen Operatoren in de keuzelijst.


Hieronder volgt een lijst van de beschikbare operatoren. Een pictogram naast de naam van de operator geeft aan dat die bereikbaar is via het paneel Elementen (kies Beeld - Elementen) of via het context-menu van het venster Opdrachten.

Relatie functies

Pictogram Limiet

Limiet

Voegt het limiet-teken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook direct lim <?> in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Som

Som

Voegt een som-teken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook sum <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Product

product

Voegt een product-teken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook prod <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Coproduct

coproduct

Voegt een coproduct-teken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook coprod <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Lager en Hoger limiet

Boven- en ondergrens

Voegt een bereikinstructie met boven- en ondergrens voor integralen en sommen, en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook from{<?>} to{<?>} <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren. Limiet-instructies moeten worden gecombineerd met de toepasselijke operator. De grenzen zullen boven/beneden het som-teken worden gecentreerd.

Pictogram Integraal

integraal

Voegt een integraal-teken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook int <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Dubbele integraal

Dubbel integraal

Voegt een dubbel integraal-teken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook iint <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Drievoudige integraal

Drievoudig integraal

Voegt een drievoudig integraal-teken in en één tijdelijke aanduiding. U kunt ook iiint <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Lager limiet

Ondergrens

Voegt een bereikinstructie met ondergrens voor integralen en sommen, en tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook from {<?>}<?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Boogintegraal

Boogintegraal

Voegt een boogintegraal-teken en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook lint <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Dubbele boogintegraal

Dubbele boogintegraal

Voegt het teken dubbele boogintegraal en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook llint <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Drievoudige boogintegraal

Drievoudige boogintegraal

Voegt het teken drievoudige boogintegraal en één tijdelijke aanduiding in. U kunt ook lllint <?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.

Pictogram Hoger limiet

Bovengrens

Voegt een bereikinstructie met bovengrens voor integralen en sommen, en tijdelijke aanduidingen in. U kunt ook to <?><?> rechtstreeks in het venster Opdrachten invoeren.Limiet-instructies kunnen alleen worden gebruikt indien gecombineerd met de toepasselijke operator.

Tippictogram

U kunt ook grenzen aan een operator (bijvoorbeeld een integraal) toevoegen door eerst op de gewenste operator te klikken en dan op het limiet-teken. Deze methode is sneller dan het direct invoeren van de opdrachten.


Via de opdracht liminf worden de limit inferior en één tijdelijke aanduiding ingevoegd.

Via de opdracht limsup worden de limit superior en één tijdelijke aanduiding ingevoegd.

Wanneer u oper in het venster Opdrachten invoert, kunt u gebruikergedefinieerde operatoren in LibreOffice Math invoegen. Een handige manier om speciale tekens in een formule in te voegen. Een voorbeeld hiervan is oper %theta x. Met behulp van de opdracht oper kunt u ook tekens invoegen die niet in de standaard LibreOffice-tekenset voorkomen. oper kan ook samen met limieten gebruikt worden, bijvoorbeeld oper %vereniging van {i=1} to n x_{i}. In dit voorbeeld wordt het vereniging-teken aangeduid door de naam vereniging. Het is echter niet één van de voorgedefinieerde tekens. Kies Extra - Catalogus om het te definiëren. Selecteer Speciaal als de symbolenset in het dialoogvenster dat verschijnt en klik op de knop Bewerken. Selecteer in het volgende dialoogvenster opnieuw Speciaal als de symbolenset. Voer een duidelijke naam in het vak naast Symbool in, bijvoorbeeld 'vereniging' en klik dan op het vereniging-teken in de tekenset. Klik op Toevoegen en dan op OK. Klik op Sluiten om het dialoogvenster Symbolen te sluiten. U bent nu klaar en u kunt het vereniging-teken invoeren in het venster Opdrachten door oper %vereniging in te typen.

Tippictogram

Begrenzingen kunnen op andere manieren gerangschikt worden dan boven/onder de operator gecentreerd. Gebruik de opties van LibreOffice Math voor het werken met superscript- en subscriptindices. Typ bijvoorbeeld sum_a^b c in het venster Opdrachten om de begrenzingen rechts van het somsymbool te schikken. Als uw grensinvoer langere uitdrukkingen bevat, moet u ze tussen groeperingshaakjes zetten, bijvoorbeeld sum_{i=1}^{2*n} b. Wanneer formules uit oudere versies worden geïmporteerd, gebeurt dit automatisch. Wilt u de afstand (tussenruimtes) tussen de tekens wijzigen, dan kiest u Opmaak - Afstand - Categorie - Indices of Opmaak - Afstand - Categorie - Begrenzing. Extra basisinformatie over indices wordt elders in deHelp gegeven.


Waarschuwingspictogram

Bij het handmatig invoeren van informatie in het venster Opdrachten dient u er op te letten dat een aantal operatoren spaties tussen de elementen vereisen voor de juiste structuur. Dit is speciaal van belang als u operatoren met waarden gebruikt in plaats van tijdelijke aanduidingen, bijvoorbeeld lim a_{n}=a.


Help ons, alstublieft!