Elementen

Dit is een lijst met operatoren, functies, symbolen en opmaakmogelijkheden, die in de formule ingevoegd kunnen worden.

Enkele voorbeelden tonen u het bereik van de bewerkingen.

Het venster Selectie is verdeeld in twee delen. Klik op een van de symbolen aan de bovenkant van het venster om de overeenkomstige ondergeschikte symbolen in de onderste helft van het venster te zien.

U kunt dezelfde functies in submenu's bereiken via het contextmenu van het venster Opdrachten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Elementen


Unaire/Binaire operatoren

U kunt verschillende unaire en binaire operatoren kiezen om uw $ [officename] Math-formule te bouwen. Unair verwijst naar operators die van invloed zijn op één tijdelijke aanduiding. Binair verwijst naar operators die twee tijdelijke aanduidingen verbinden. In het onderste gedeelte van het deelvenster Elementen worden de afzonderlijke operators weergegeven. Het contextmenu van het venster Opdrachten bevat ook een lijst van deze operators, evenals extra operators. Als u een operator nodig hebt die niet in het deelvenster Elementen staat, gebruikt u het contextmenu of typt u deze rechtstreeks in het venster Opdrachten.

Relaties

U kunt uit verschillende relaties kiezen om uw LibreOffice Math-formule te structureren. De relatiefuncties worden in het onderste deel van het venster Elementen weergegeven. De lijst staat ook in het context-menu van het venster Opdrachten. Alle relaties die niet in het venster Elementen of in het contextmenu staan, kunnen handmatig worden ingevoerd in het venster Opdrachten.

Verzamelingsbewerkingen

Wijs verschillende set-operators toe aan de tekens in uw LibreOffice Math-formule. De afzonderlijke operators worden weergegeven in het onderste gedeelte van het deelvenster Elementen. Roep het contextmenu in het venster Opdrachten op om een identieke lijst van de individuele functies. Alle operators die niet in het Elementen-paneel worden gevonden, moeten rechtstreeks in het venster Opdrachten worden ingevoerd. U kunt ook rechtstreeks andere delen van de formule invoegen, zelfs als er al symbolen voor bestaan.

Functies

Kies een functie in het onderste deel van het deelvenster Elementen. Deze functies worden ook vermeld in het contextmenu van het Opdrachten-venster. Alle functies die niet in het deelvenster Elementen staan, moeten handmatig worden getypt in het venster Opdrachten.

Operatoren

U kunt uit verschillende operatoren kiezen om uw LibreOffice Math-formule te structureren. Alle beschikbare operators verschijnen in het onderste deel van het deelvenster Elementen. Ze worden ook weergegeven in het contextmenu van het Opdrachten-venster. Alle operatoren die niet in het Elementen-paneel of in het contextmenu voorkomen, moeten handmatig in het Opdrachten-venster worden getypt.

Attributen

U kunt kiezen uit verschillende attributen voor LibreOffice Math formules. Sommige attributen worden weergegeven in het onderste deel van het deelvenster Elementen. Deze attributen worden ook vermeld in het contextmenu van het Opdrachten-venster. Alle attributen die niet in het Elementen-paneel of in het contextmenu staan, moeten handmatig worden getypt in het Opdrachten-venster.

Haakjes

U kunt kiezen uit verschillende soorten haakjes om een LibreOffice Math-formule te structureren. Typen haakjes worden weergegeven in het onderste deel van het deelvenster Elementen. Deze haakjes worden ook vermeld in het contextmenu van het Opdrachten-venster. Alle haakjes die niet in het Elementen-paneel of in het contextmenu staan, kunnen handmatig worden getypt in het Opdrachten-venster.

Opmaak

U kunt kiezen uit verschillende opties voor het opmaken van een LibreOffice Math-formule. De opmaakopties worden weergegeven in het onderste deel van het deelvenster Elementen. Deze opties worden ook vermeld in het contextmenu van het Opdrachten-venster.

Overige symbolen

Geeft allerlei wiskundige tekens weer.

Voorbeelden voor LibreOffice Math

Hieronder volgt een lijst met voorbeelden van formules in LibreOffice Math.

Verwijzingstabellen voor formules

Dit verwijzingsgedeelte bevat lijsten van veel operatoren, functies, symbolen en opmaakmogelijkheden die beschikbaar zijn in LibreOffice Math. Veel van de weergegeven opdrachten kunnen worden ingevoegd met behulp van de pictogrammen in het venster Elementen of het contextmenu van het venster Opdrachten.

Help ons, alstublieft!