Weergave Automatisch vernieuwen

Kies deze opdracht om een gewijzigde formule automatisch te vernieuwen. Als u deze optie niet selecteert, zal de formule alleen bijgewerkt worden wanneer u Beeld - Vernieuwen kiest of op F9 drukt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Weergave autom. vernieuwen


Help ons, alstublieft!