Vorige markering

Plaatst de cursor bij het vorige merkteken (naar links).

Notitiepictogram

Merktekens zijn plaatsvervangers. Zij worden weergegeven door <?> in het venster Opdrachten.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - Vorige markering

Shift+F4


Help ons, alstublieft!